Krav på CE-märkning av stålkonstruktioner gör att många företag måste kvalificera sina svetsmetoder och ta fram kvalitetshandböcker.

För att kunna bli certifierad enligt EN 1090-1, ska företaget ta fram kvalitetsstyrningssystem inom teknik, administration och produktionskontroll. FORCE Technology har utvecklat en rad verktyg som implementerats i ett elektroniskt kvalitetssystem: eq190, som möjliggör att man enkelt tas igenom allt som krävs för EN 1090-1. Samtidigt dokumenteras förloppet och resultatet av aktiviteterna. Med eQ1090 blir det betydligt enklare att få den dagliga driften att uppfylla kraven i standarden. Dessutom gör systemet att du kommer närmare en certifiering. eQ1090 möjliggör ett effektivt förlopp och tidsbesparing i hantering av data och dokument, vilket ger högre säkerhet och kvalitet.

EQ1090 - Fördelar

  • Tidsbesparing i samband med orderhantering och tillverkning
  • Överblick över dokumentationen
  • Överblick över projektets status
  • Enkelt att anpassa till den egna verksamheten (systemet bygger på ISO 3834)
  • Säkerhet om att alla krävande bedömningar och aktiviteter utförs och dokumenteras i enlighet med EN 1090-1
  • Enkelt att få relevant data överfört till CE-mätning och prestandadeklaration
  • Enkelt att förmedla specifikationre till EN 1090-1
  • Säkerhet i att all relevant information förmedlas

För mer information kontakta Peter Siltberg.

 Artikel publicerad i tidningen Svensk Verkstad, nr 6, 2015.