Stålbyggnadsdagen 11-13 november 2015: Kom och lyssna på erfarenheter och förhoppningar för framtiden kring kvalité och 1090. Stefan Holmberg på FORCE tillsammans branschkollegor har en paneldebatt i ämnet. Kom och träffa oss i vår monter.
Anmäl dig här