Vakuumkalibrering från högvakuum ner till atmosfäriskt tryck gör laboratoriet hos FORCE Technology i Brøndby unikt i Danmark. Detta gynnar framför allt den danska industrin, då både kunskap och resurser fasthålls i Danmark.

den 2 juli 2018

Konkurrenskraftigt mätområde för vakuum

I januari 2018 blev vakuumlaboratoriet hos FORCE Technology ackrediterat av DANAK på det utvidgade mätområde för vakuumkalibrering. Laboratoriet omfattar nu ett absolut tryck från 10μPa till atmosfäriskt tryck, med en osäkerhet ned till 6μPa i högvakuumområdet och mellan 0,005 – 0,30% i grov- och medium-vakuumområdena.

Mätområdet är i sig själv unikt i landet, men ackrediteringen gör att laboratoriet i Brøndby också kommer på nivå med utländska referens-laboratorier och med direkt spårbarhet till den internationella primär-normal för vakuum i Tyskland.

Unik nationell kompetens

Utvidgningen och ackrediteringen skapar därmed en unik nationell kompetens, som stärker den danska kunskapen på området, både fackligt och kommersiellt, något som speciellt gynnar den danske industrin.

Fackligt sett kan Danmark nu tillmötesgå ett stigande antal förfrågningar efter kunskap om kalibrering av vakuum-mätare och förmedla denna kunskap till framförallt läkemedels- och livsmedelsindustrin, som har ett stort behov av kalibrerade vakuum-mätare, men också till utbildningsinstitutioner, produktionsindustrin m. fl.

Utöver det så blir det också enklare och snabbare att kalibrera vakuum-mätare och -arbetssnormaler, då det kan göras innanför landets gränser, gentemot tidigare då de skulle skickas ut ur landet.

Vakuum är i hög kurs i läkemedel- och livsmedelsindustrin

Vakuum-mätare används oftast i anslutning till frystorkningsprocesser.

Vid en frystorkningsprocess utsätts t.ex. läkemedelskomponenter eller livsmedel för mycket lågt tryck i en frystorkningskammare, så att det bildas vakuum, och vattnet dras ut ur produkten. Därmed omvandlas produkten till ett torrt tillstånd med möjlighet för pulvrisering till bl.a. läkemedelsanvändning.

I en frystorkningsprocess är det därför nödvändigt att kunna styra trycket precist, så att produkterna frystorkas korrekt, vilket kräver vakuum-mätare kalibrerade i et brett mätområde. Då många frystorkningsprocesser sker i ett högt vakuum, är utvidgningen av mätområdet en efterlängtad utveckling, eftersom vakuum-mätare nu kan kalibreras enligt de krav som används i industrilaboratorier.

Kurt Jørgensen, ansvarig för metrologi hos läkemedelsföretaget Chr. Hansen, berättar om utvidgningen: ” De nya mätverktyg för vakuum hos FORCE Technology ger oss en större säkerhet om hög noggrannhet i kalibreringsprocessen av våra vakuum-mätare, och därmed en högre säkerhet för precision i våra produktionsprocesser. Dessutom ökar det flexibiliteten i vår problemlösning, att vi kan få kalibrerat mätarna lokalt, eftersom expeditionstiden då kan minimeras.

Önskar du att få veta mer vakuumkalibrering? Kontakta oss – vi berättar gärna mer.

Vakuumkammaren där vakuum-mätare kalibreras samtidigt med en eller flera referensmätare, om mätområdena passar samman, för att uppnå den lägsta möjliga osäkerhet. Vid kalibreringen jämförs den testade vakuum-mätares värden med de på referensmätarna.
Vakuumlaboratoriet i Brøndby har det största mätområdet i Danmark.

FAQ