30-40 % lägre inköpspris lockar många att köpa svetsade stålkonstruktioner från Kina. Produktionskapacitet och tillgången på erfarna svetsare är stor. Lika stor är skillnaden i pris och kvalitet. 

Kina är ett stort land och företag kan skilja sig åt en hel del beroende på vart de finns och hur stora de är. De stora statligt ägda företagen är bäst på kvalitetsarbetet, har hög yrkesskicklighet och bra rykte. Små och medelstora företag erbjuder å andra sidan ofta lägre priser och kan vara lättare för utländska företag att jobba med. 

”Det är inte ovanligt att priserna kan vara 30-40 % lägre än i Skandinavien”, säger Nis Hansen på FORCE Technology Beijing som jobbar med kvalitetssäkring och provning inom kinesisk svetsande industri. 
Foto: Xiaochen Yang
Foto: Xiaochen Yang

”Det finns massor med duktiga svetsare i Kina”, säger Per Lindén på Scandic Sourcing, som hjälper svenska företag med produktion i Kina. Men han tillägger, ”fast ett besök på fabriken är högst rekommendabelt.” 

”Även om kineser kan svetsning skall man vara uppmärksam på leverantörens kvalitetsarbete och försäkra sig om att de jobbar efter ställda krav. För större företag brukar detta inte vara något problem. Det är mindre och medelstora företag som kräver lite extra uppmärksamhet, och mer extern kontroll av kvalitetsarbetet” , säger Nis Hansen på FORCE. 

Kinas svetsindustri 

Exporten av maskiner, transportsystem och anläggningsverksamhet från Kina ökar kraftigt. Kinesiska staten kommer i högre utsträckning att gynna export av mer avancerade produkter, de mer lågteknologiska produkterna kommer att beskattas mer. 

”Vi hjälper europeiska kunder inom tåg, offshore, process och medicin industrin där kvalitetskraven är höga. Eftersom det byggs mycket i Kina är oförstörande provning inom nybyggen av fabriker är vanligt”, säger Nis Hansen på FORCE. 

Kina och EN 1090/ISO 3834 
”De större och exportinriktade företagen har nödvändiga certifieringar. Men kineserna har sina egna standarder som de är inkörda på. Därför bör en ritning med utländska standarder även innehålla den korrekta kinesiska standarden”, säger Per Lindén. 

Det är en fördel om det går att verifiera företagens certifieringar och svetsarprövningsintyg genom en oberoende audit. Det kan ibland vara svårt för kinesiska företag att tillfullo förstå EN 1090.

”EN 1090 är svårt för kineser”, säger en inköpare på ett svenskt företag som inte är så nöjd med sina inköp från Kina. ”Kineser kan ändra på saker, byta material etc. utan att säga något, trots att det skulle kräva en ny CE-märkning”, säger den luttrade inköparen som vill vara anonym. 

Tillsyn vid svetsning i Kina 

Egenkontroll vid svetsning i Kina sköts ofta av en extern kontrollavdelning. Det är viktigt att säkerställa att det svetsande företaget jobbar på ett korrekt sätt med svetsprocedurer och svetsdatablad. 

Ibland kan det finnas utmaningar i arbetsmiljön och elsäkerhet. Vid ett fabriksbesök bör rutiner kring elektrodhantering och val av skyddsgas kontrolleras. Även processen kring målning och värmebehandling kan vara värd en genomgång. 

Rutiner kring förbehandling av svetsfogar och luftfuktigheten måste säkerställas. Om svetsfogarna slipas i stor omfattning bör det uppmärksammas. 

”Det behövs en harmonisering av EU och Kinesiska standarder. Det byggs så mycket i Kina idag att de flesta nya broar, järnvägar, bilar och maskiner i världen byggs de facto med kinesisk svetsstandard”, menar Per Lindén. 

Tips för att lyckas 

”Jobba med svenska konsulter som vet vilka kinesiska standarder som gäller! Det är riskfyllt att skicka ritningar till en leverantör i Kina som inte förstår ISO/EN-standarder eller ens har tillgång till dem”, säger Per Lindén. 

”Skall du köpa från Kina så är det ett måste med extern eller intern kontroll på plats i fabriken. Så tänk på att det tillkommer kostnader för kvalitetskontroll och konsulter”, säger Nis Hansen på FORCE. 

Om FORCE Technology Beijing 

FORCE Technology funnits i Kina sedan 2006 och med eget dotterbolag sedan 2011. De hjälper skandinaviska företag med svetskonsultation och auditering inom produktion av stålkomponenter i t.ex. processanläggningar, tryckkärl och kylaggregat. FORCE Technology Beijing har tio anställda varav fem personer inom med svets och oförstörande provning (nivå 3 och 2). VD’n Nis Hansen är IWE med 22 års erfarenhet inom svetsbranschen och utbildning av svetsare. 

Om Scandic Sourcing 

Scandic Sourcing finns i Shanghai sedan 2006 med 25 anställda. De hjälper europeiska företag med produktion i Kina, söka och kvalificera leverantörer, göra kvalitetskontroll och kommunikationsprocessen. Per Linden, VD på Scandic Sourcing är Maskiningenjör från KTH och har tidigare jobbat 21 år inom Sandvik-gruppen med maskinutrustning och satte upp fabriker i Japan, Korea och Kina.

Av Tomas Tränkner