Det pågår stora förändringar och funderingar i pappers- och massaindustrin. 

Många bruk försöker optimera eller ändra sina produkter för att kunna möta både nya och gamla marknader. Några bruk har eller ska ta steget att helt eller delvis ändra sin produktion för nya produkter.