FORCE Technology växer inom branschen papper och massa och kan erbjuda de besiktnings- och provningstjänster som krävs och önskas för att produktionen skall fortgå hos våra gamla och nya kunder.

Vi hjälper er att få en säker och tillförlitlig anläggning med både frivilliga och 3’e parts kontroller. Vi är medlemmar i olika kommittéer, grupper och instanser och har representanter i bla. Sodahuskommitteen och dess skadegrupp.

Flera av våra besiktningsingenjörer har en lång och gedigen erfarenhet inom denna bransch som innebär underhållsstopp, optimeringar, provningsmetoder, säkerhetstänkande, materialkontroll etc.