Minimera risken för rost i betongkonstruktion genom att övervaka den. Vi har utvecklat sonder och mätutrustning för att kontrollera stålarmering.

Minimera risken för korrosion genom övervakning

Förr var många byggnadsingenjörer av den uppfattningen att armerade betongkonstruktioner var underhållsfria. Men med missfärgning, sprickor i betong och korrosion av den underliggande stålarmering, är det nödvändigt med ett antal olika åtgärder så att enheten inte förgås, inga människor eller andra konstruktioner kommer till skada, eller att du får höga kostnader för oplanerat underhåll.

Permanent korrosionsövervakning bör vara en del av din underhållsstrategi av betongkonstruktioner, och särskilt om de är i aggressiva miljöer som t ex stänkzonen från havsvatten och där det saltas på vintern. 

Dessutom rekommenderar vi att du installerar övervakning i konstruktioner som är svåra att komma åt och som därför är det svårt att utföra periodiska kontrollmätningar på som t ex broar och tunnlar. Med data från permanent korrosionsövervakning kan du planera och optimera de åtgärder som krävs underhåll för att förhindra nedbrytning av strukturen. Med övervakning är det mindre risk att du får obehagliga överraskningar, och du uppnår ekonomiska besparingar genom att undvika ad hoc-beslut.


Images may be two-dimensional, such as a photograph, screen display, and as well as a three-dimensional, such as a statue or hologram. They may be captured by optical devices – such as cameras, mirrors, lenses, telescopes, microscopes, etc. and natural objects and phenomena, such as the human eye or water surfaces.
Images may be two-dimensional, such as a photograph, screen display, and as well as a three-dimensional, such as a statue or hologram. They may be captured by optical devices – such as cameras, mirrors, lenses, telescopes, microscopes, etc. and natural objects and phenomena, such as the human eye or water surfaces.

Sonder avslöjar korrosion och förlänger livslängden

Vi använder sonder för att övervaka tillståndet i armeringen, och det är sonder som vi har utvecklat och tillverkar. Vi har sonder som kan mäta det aktuella läget för armeringskorrosion (ERE 20 referenselektroder), och sonder som kan varna om när armeringskorrosion kan förutsägas (CorroWatch och CorroRisk). Ovanstående prober kan användas både i nygjutna betongkonstruktioner (ERE 20 och CorroWatch) samt i redan befintliga strukturer (ERE 20 och CorroRisk). När du installerar sonder i befintliga konstruktioner får du en överblick över hur kritiskt det aktuella läget i din rustning är och därifrån kan du bedöma vilka åtgärder du vill göra. Det kan vara så att du kan vänta några år för att göra reparationer, och bara ha kontinuerlig övervakning.

Har du registrerat begynnande korrosion av armeringsjärn rekommenderar vi att du fortsätter övervakningen med jämna mellanrum för att fastställa graden av nedbrytning av armeringen. För dessa mätningar kan du t ex använda vår CorroMap utrustning. Det kan också vara så att du måste börja reparationsarbetet omedelbart för att minska skadorna av armeringskorrosion. Du kan därefter använda övervakningen för att utvärdera effekten av eventuella initierade reparationer. Övervakningen hjälper dig att avgöra hur lång tid är det säkert att hålla konstruktionen i drift när man tar hänsyn till livscykelanalysen som innebär ekonomiska och sociala aspekter.

Specialister på övervakning av korrosion i betong

FORCE Technology är specialister på övervakning av korrosion i betong. Vår erfarenhet bygger på klientärenden och internationella forskningsprojekt i mer än 30 år. Om ditt problem kan lösas med hjälp av korrosionsövervakning kan vi erbjuda en lösning. Som GTS företag levererar vi naturligtvis en konfidentiell och opartisk service.

Vi har behandlat problemet med armeringskorrosion sedan slutet av 1970-talet. Våra kollegor har varit pionjärer inom detta område och deras arbete har bidragit till utvecklingen av nya tekniker och utrustning som idag används över hela världen. Dessa tekniker innefattar ECCP och de elektrokemiska potentialmätningar, medan EUA 20 manganoxidelektrod är den mest kända av sonder som används för samma ändamål.

Images may be two-dimensional, such as a photograph, screen display, and as well as a three-dimensional, such as a statue or hologram. They may be captured by optical devices – such as cameras, mirrors, lenses, telescopes, microscopes, etc. and natural objects and phenomena, such as the human eye or water surfaces.