FORCE Technology Sweden AB är av Swedac ackrediterat som certifieringsorgan enligt MSBFS 2014:5 för certifiering av cisterner, rörledningar och korrosionsskyddssystem.

Nedan finner ni ansökningsformulär, ABC-cistern och en förteckning av utgivna certifikat.

Nyheter

Nytt ackrediteringsområde för Force Technology Sweden

Nytt ackrediteringsområde för Force Technology Sweden: Certifiering av cisterner, rörledningar och korrosionsskydd enligt MSBFS 2014:5.