FORCE Technology Sweden AB är av Swedac ackrediterat som certifieringsorgan enligt MSBFS 2014:5 för certifiering av cisterner, rörledningar och korrosionsskyddssystem.

Nedan finner ni ansökningsformulär, ABC-cistern och en förteckning av utgivna certifikat.