Stora kostnader i hotell & restaurangbranschen leder till ett ökat behov av att fokusera på energieffektivitet och energibesparingar.

Hög energiförbrukning för att klara uppvärmning, kylning, ventilation och belysning medför stora kostnader, samtidigt som kunderna ställer högre krav på hållbarhet. Det leder till ett ökat behov av att fokusera på energieffektivitet och energibesparingar.

FORCE Technology har stor expertis på området energimärkning, energibesparingar och driftsrådgivning. Vi är certifierade att göra lagstadgade energimärkningar och kan erbjuda rådgivning om vilka energibesparande åtgärder som är lönsamma att genomföra – t.ex. när det gäller värme-, ventilations- och kylanläggningar och belysning.

Vi utför även driftsrådgivning och kan ofta hitta stora energibesparingar genom att optimera de tekniska anläggningarna. Våra energikonsulter lägger vikt vid kvalitetssäkring och har en unik möjlighet att involvera expertis från FORCE Technologys övriga avdelningar i rådgivningsarbetet. 

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.