Fokuset på att förbättra de offentliga myndigheternas kvalitet och effektivitet ställer höga krav på arbetsmiljö, säkerhet och gröna lösningar.

Medborgare, politiker och medarbetare fokuserar på att förbättra kvaliteten och effektiviteten hos de offentliga myndigheterna. Detta ställer höga krav på bland annat arbetsmiljö, säkerhet och grönare lösningar. 

FORCE Technology erbjuder en rad tjänster inom t.ex. energi- och miljö, arbetsmiljö, material- och skadeundersökningar och mycket annat. Inom området arbetsmiljö kan du t.ex. bli utbildad som "Lead auditor" med utgångspunkt i gällande standarder.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.