FORCE Technology kan hjälpa er att uppfylla arbetsmiljöverkets, myndigheten för samhällsskydd och beredskaps samt naturvårdsverkets regler för trycksatta anordningar, tankar, tryckkärl, rörledningar, pannor, öppna cisterner och liknande.

Boka besiktning

*
*
*
*
*
*
Specificera gärna hur många och vilken typ af anordningar ni har.
*
Här bifogar du tidigare dokumentation om besiktning eller EG försakran om överensstämmelse.