Under de senaste åren har sjöfartsindustrin fokuserat mycket på energieffektivitet och regler kring säkerhet och miljö.

Under de senaste åren har marinindustrin fokuserat mycket på energieffektivitet och regler kring säkerhet och miljö.

FORCE Technology arbetar globalt – tvärs över branscher, kulturer och marknader – för att hitta lösningar på just dessa frågor, liksom lösningar på andra utmaningar för sjöfartsindustrin.

Välj din bransch nedan om du vill veta mer om de tjänster, tekniska lösningar och labbresurser vi erbjuder.