Flottfartyg används ofta för speciella uppgifter. T.ex. vid militära uppdrag, kustpatrulleringsoperationer och räddningsfartyg.

Flottfartygen har ofta uppgifter som ställer extra stora krav på såväl fartyg som besättning. Förutom att de ska verka under mycket svåra förhållanden, måste både fartyg och besättning kunna reagera exakt, snabbt och ändamålsenligt i komplexa och snabbt föränderliga situationer.  

Hos FORCE Technology kan vi utvärdera designen hos fartygen med utgångspunkt från de parametrar som är aktuella för deras planerade användning. Vi erbjuder även utbildning och träning av besättningar som ska kunna reagera korrekt i exempelvis en nödsituation. Träningen sker i vårt simulatorcenter med navigationssimulatorer. 

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.