Förutom vind- och väderförhållanden, är navigationsförhållanden avgörande för att fartygstrafiken ska kunna anlöpa och avgå från hamnen i tid.

Oavsett om det handlar om att anlägga en ny hamn eller utvidga en befintlig, är det ett mycket komplext projekt som omfattar ett antal maritima fackområden och kompetenser. 

FORCE Technology är världsledande när det gäller rådgivning, tjänster och teknik för studier av nya och befintliga hamnar med avseende på planering och utformning av de mest optimala hamnförhållandena. Vi genomför undersökningarna med hjälp av våra simulatorer. 

Här kan det handla om att simulera förhållanden som är viktiga för utformningen av en hamn eller en anläggning, eller simuleringar av fartygsmanövrer i en viss hamn. Vi har ett stort simulatorsystem bestående av fartygssimulatorer, vindtunnlar och en hamnbassäng i Lyngby. 

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.