Certifikat för svetsare och svetsoperatörer är vanligtvis ett krav vid svetsning av tryckbärande anordningar och stålkonstruktioner

FORCE Technology Sweden AB kan certifiera dig och dina svetsare, så att du är redo att utföra svetsuppgiften.

Steg vid certifiering av svetsare

Certifieringen kan genomföras på det egna företaget, svetsskolan eller hos FORCE Technology certifieringscenter (finns på vissa orter) med en godkänd svetskontrollant.

Certifieringen kan utföras i följande steg:
 • Svetsansvariges bedömning av svetsarens yrkeskunskap
 • Svetsansvarig bedömer om eventuell träning i praktisk svetsning och genomgång av teori behövs
 • Svetsning av provstycke enl. WPS med övervakning
 • Provning av arbetsstycket (Ofp och ev. mekanisk provning)
 • Utfärdande av svetsarprövningsintyg
FORCE Technology Sweden AB är ett av SWEDAC godkänt certifieringsorgan. Organisationen består av ett antal välutbildade svetskontrollanter geografiskt spridda över landet, som garanterar att det utgivna ackrediterade certifikatet lever upp till europeiska och internationella krav.

Få ditt svetscertifikat på papper eller digitalt via CERT Online

Provning och utgivning av certifikat klaras normalt av inom en vecka. Du kan få certifikatet antingen digitalt eller på utskrivet papper. När certifikatet ges ut digitalt, kommer du som kund att registreras i databasen hos FORCE Technology Sweden AB.  Genom detta kommer du att mottaga information angående bekräftelse och förlängning av certifikatet som görs två gånger per år. Ditt företag utför bekräftelsen av svetscertifikatet på FORCE server.

Dessutom får alla svetsare ett svetsarpass, innehållande en QR-kod som endast tillåter tillgänglighet för läsning av svetsarens egna certifikat via FORCE hemsida.
På FORCE hemsida kan även dina kunder kontrollera om dina svetsarprövningsintyg är giltiga.

Standarder för certifiering av svetsare, operatörer och lödare

FORCE Technology Sweden AB är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av svetsare, operatörer och lödare enligt ett antal internationella standarder:

 • SS-EN 1418:1998 Svetspersonal - Prövning av operatörer för smältsvetsning och maskinställare för motståndssvetsning för helmekaniserad och automatisk svetsning av metalliska material.
 • SS-EN ISO 9606-1 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål
 • SS-EN ISO 9606-2 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 2: Aluminium och aluminiumlegeringar, utgåva 1
 • SS-EN ISO 9606-3 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 3: Koppar och kopparlegeringar, utgåva 1
 • SS-EN ISO 9606-4 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 4: Nickel och nickellegeringar, utgåva 1
 • SS-EN ISO 9606-5 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 5: Titan och titanlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar, utgåva 1
 • SS-EN ISO 14732:2013 Svetspersonal - Prövning av operatörer för helmekaniserad svetsning och maskinställare för helmekaniserad och automatiserad svetsning av metalliska material
 • TDOK 2014:0587, Järnvägsteknisk svetsning - Svetsarprövning, ver 4
 • SS-EN 13133 utg 1, Hårdlödning - Lödarprövning
 • SS-EN ISO 13585:2012, Hårdlödning - Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning

Du kan också ha certifierade svetsare och lödare med andra standarder:

 • ASME IX - Svetsning, lödning och smältkvalifikationer
 • AWS D1.1 Strukturell Svetskod - Stål
 • AWS D1.2 Strukturell Svetskod - Aluminium
 • AWS D1.6 Strukturell Svetskod - Rostfritt stål
Denna aktivitet är inte ackrediterad hos FORCE som tredjepartscertifiering.

Relaterade videos:

Svetsarprövning - så går det till!
EN 1090 CE-märkning av bärverksdelar i stål - del 1
EN 1090 CE-märkning av bärverksdelar i stål - del 2
WPS Online - verktyget för svetsande företag