Transport av handelsvaror bidrar till att förena jordens alla hörn. Uppemot 90 % av den globala handelns transporter sker idag via vattenvägarna. Fraktfartygen står framförallt inför två utmaningar.

Den ena är att fartygen blir allt större och det skapar utmaningar i samband med passage genom kanaler, sund och vid angöring till hamnar. Den andra är att alla fartyg – gamla och nya – av konkurrenshänsyn är tvungna att minimera de samlade kostnaderna per transporterad enhet.

Utöver detta måste rederierna uppfylla allt strängare krav på minskade utsläpp av CO2 och NOX. Ökad fokus på slowsteaming och inte minst på miljöpåverkan vid sjötransporter har inneburit att en lång rad fartyg inte seglar efter den profil som de är designade för. 

Om ditt rederi behöver få en fartygsdesign utvärderad för att exempelvis kunna minska transportkostnaderna eller uppfylla kraven på minskade koldioxidutsläpp, kan vi som experter på området hjälpa med exempelvis trimning av motorn och bättre nyttjande av drivkraften. 

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.