Utmaningar för passagerarfartyg handlar bland annat om att säkerställa komforten för passagerarna under transporten. I detta sammanhang är det är viktigt att titta på stabiliteten och sjövärdigheten.

FORCE Technology erbjuder ett komplett utbud av tjänster för passagerarfartyg. Det kan handla om utformningen av nya passagerarfartyg eller en ombyggnation av befintliga fartyg. Det kan handla om överensstämmelse med manöverkraven från IMO eller fartygets stabilitet och rörelser baserat på de farvatten och hamnar fartyget seglar i.
Arbetsuppgifterna löser vi med hjälp av en rad hydro- och aerodynamiska tjänster och faciliteter. Våra interna faciliteter inkluderar bogseringstankar, numeriska verktyg, datorkluster och vindtunnlar.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.