Byggvaror och byggmaterial måste uppfylla en rad europeiska och nationella krav i det land där byggvaran ska användas.

FORCE Technology deltar både nationellt och internationellt i standardiseringsarbetet för byggvaror och byggmaterial. Därför har vi djupgående kunskaper om hur du kan uppfylla kraven inom byggvaruområdet.

Vi kan ge råd om vad som krävs för att dina byggvaror och byggmaterial ska kunna bli CE-märkta så att byggvaran får "fri tillgång" till alla europeiska marknader. FORCE Technology erbjuder även kurser i "Kraven på byggvaror". Vidare kan vi även hjälpa till med att säkerställa de bästa rutinerna för mottagarkontrollen av byggvaror på byggarbetsplatsen. Hållbarhet är en viktig faktor vid bedömningen av en byggvaras eller ett byggmaterials användbarhet. Vidare skapar vi även miljövarudeklarationer för byggvaror.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.