Våra röntgenmätsystem är konstruerade för att optimera och dokumentera din produktion, reducera konsumtionen av råmaterial och optimera kvalitet.

Förbättra kvalitet och produktion

Vi har utvecklat och installerat många röntgenmätsystem som hjälper till att säkra optimal produktion, maximalt produktionsavkastning och optimal produktkvalitet. Vi konfigurerar systemet för att det ska vara anpassat till och leva upp till dina specifika krav.

Våra röntgenmätsystem är konstruerade för att optimera din produktion och produktkvalitet, reducera avfall och förbrukning av råmaterial och för att dokumentera produktionen.

Vi utvecklar röntgenmätsystem för:
  • produktkontroll i rörproduktion
  • kvalitetskontroll av svetsar som förenar spolar
  • produktions- och processkontroll av material eller produkter flyttade på transportörsystem
  • produktionskontroll av flexibelt eller styvt polymerbaserat skum

Dessutom är vi OEM-leverantör av röntgenbaserade kärnkomponenter och systemdelar till olika industrisektorer.

Hitta et mätsystem för din produktion

Nedan kan du läsa mer om våra olika röntgenmätsystem och ladda ner detaljerade produktblad. Kontakta oss om du har några frågor eller önskemål.

In-line produktionskontroll av rör (TwinEye, TripleEye)

In-line kvalitetskontroll av svetsfogar som sammanfogar ringar eller rullar (AWC)

In-line produktion och processkontroll (X-FORCE-scan)

In-line inspektion av flexibelt och styvt skum (PolyScan)

OEM-leverantör

Fall

TwinEye röntgenmätsystem kontrollerar rör i Brasilien

Fall

Nytt system för röntgenmätsystem inom plaströrsindustrin

Fall

TwinEye röntgenmätsystem installerat vid LOGSTOR - igen

Fall

PolyScan säkerställer god sömn