Inom den kemiska industrin är det stort fokus på kontinuerliga förbättringar av avancerade produktions-anläggningar och processer. 

Samtidigt är det stor uppmärksamhet på användningen av kemiska råvaror - både från myndigheters, intresseorganisationers och konsumenters håll.

På FORCE Technology har vi byggt upp en stor kunskap om utmaningarna inom den kemiska industrin. Vi kan t.ex. ge rådgivning om hur man kan optimera sin produktionsanläggning så att den blir effektivare eller hur man kan uppfylla de konstant växlande kraven på kemikalier i produkter.

Med vår expertis på inspektions-, provnings- och certifieringsområdet kan vi hjälpa den kemiska industrin med att uppfylla nationella och internationella standarder, liksom även bidra med våra expertkunskaper när det gäller kvalitets-, miljö- och arbetsmiljölednings-system och revisioner. Många av våra tjänster är specialutvecklade för att förbättra produktionsprocesser och produktionsanläggningar inom den kemiska industrin.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.