Livsmedelsproducenter, tillverkare av utrustning och återförsäljare måste uppfylla högt ställda krav. Kraven ställs från konsumenter, tillsynsmyndigheter och andra intressenter.

Vi hjälper er att uppfylla dessa krav på kvalitet och säkerhet, och vi arbetar för att förbättra produktiviteten och konkurrenskraften samt värdet på era produkter.  
Våra tjänster och produkter inom livsmedelsområdet täcker allt från livsmedelsanalyser, rådgivning om kontaktmaterial, e-märkning och ackrediterad kalibrering av mätutrustning till ett komplett valideringskoncept. 

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.