FORCE Technology hjälper dig med att kvalificera svetsprocedurer.

Steg i kvalificeringen av svetsprocedurer

Svetsprocedurkvalificeringen utförs ofta i företagets egen verkstad, eftersom då kan företaget visa att de har rätt lokaler och utrustning, kvalificerad personal och rätt organisation. Kvalificeringen skall utföras enligt standarder och omfattar material, svetsmetoder och syfte. 

Kvalificeringen sker steg för steg enligt nedan:
 • Förberedelse av pWPS baserat på kraven i standarder och specifikationer (pWPS är en preliminär arbetsinstruktion för svetsningen) 
 • Svetsning av provstycken med registrering av svetsparametrar med assistans av svetspersonal från FORCE Technology.
 • Svetsaren som utför svetsning av provstycket får normalt ett certifikat, utfärdat på det aktuella svetsarbetet (länk till personcertifiering av svetsare, svetsoperatörer och lödare).

Oförstörande provning och mekanisk provning av provstycket

Om resultaten är godkända kommer en WPQR utfärdas enligt standarder och specifikationer av personal från FORCE Technology (WPQR är ett certifikat för procedurprovningen, och står för Welding Procedure Qualification Record med registrerade svetsdata och resultat från provningen).
Om företaget så önskar kan FORCE Technology förbereda den slutliga WPS’en som skall tillämpas under det faktiska svetsarbetet (länk till WPS’er).

Utfärdande av WPQR

WPQR utfärdas med Swedac logo eftersom FORCE Technology är ackrediterade av Swedac för att uföra den oförstörande provningen (OFP) och mekanisk provning.
Svetsövervakare från FORCE Technolgy har godkänts internt, och utbildas enligt det internationella svetsträningsprogrammet EWF eller motsvarande. Detta garanterar att den utfärdade WPQR’en motsvarar Europeiska/Internationella krav.
Provning och utfärdande av WPQR tar normalt 5-10 arbetsdagar.
Den mekaniska provningen utförs i FORCE Technologys ackrediterade laboratorium, med samma kontaktperson hela tiden, och om så krävs, i samarbete med anmält organ. 
WPQR’en utfärdas på papper med Swedac logo och företagets logo.

Standarder för svetsprocedurer

Svetsprocedurer kvalificeras enligt europeiska och internationella standarder:
 • SS/EN ISO 14555 Bågbultsvetsning av metalliska material
 • SS/EN ISO 15620 Svetsning - Friktionssvetsning av metalliska material
 • SS/EN ISO 15612 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering genom införande av en standardsvetsprocedur
 • SS/EN ISO 15613 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering genom utfallssvetsprovning
 • SS/EN ISO 15614-1 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar
 • SS/EN ISO 15614-2 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 2: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar
 • SS/EN ISO 15614-3 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 3: Smältsvetsning av olegerat och låglegerat gjutjärn
 • SS/EN ISO 15614-4 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 4: Färdigsvetsning av aluminiumgjutgods
 • SS/EN ISO 15614-5 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 5: Bågsvetsning av titan, zirkonium och dess legeringar
 • SS/EN ISO 15614-6 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 6: Båg- och gassvetsning av koppar och dess legeringar
 • SS/EN ISO 15614-7 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 7: Påsvetsning
 • SS/EN ISO 15614-8 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 8: Insvetsning av tuber i tubplattor
 • SS/EN ISO 15614-10 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 10: Torr övertryckssvetsning
 • SS/EN ISO 15614-11 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 11: Elektronstrålesvetsning och lasersvetsning DS/EN ISO 15614-12 WPQR for spot, seam, and projection welding
 • SS/EN ISO 15614-13 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 13: Stuk- och brännsvetsning.
 • Svetsprocedurer kan även kvalificeras enligt andra standarder, se exempel nedan:
 • NORSOK M-101 Structural steel fabrication (www.standard.no)
 • NORSOK M-601 Welding and inspection of piping (www.standard.no)
 • PED Pressure Equipment Directive.
Som komplement till WPQR kan AOPJ, Approval of Permanent Joining tas fram. Det visar omfattningen/giltigheten för WPQR’ens väsentliga parametrar.

Relaterade videos:

Svetsarprövning - så går det till!
EN 1090 CE-märkning av bärverksdelar i stål - del 1
EN 1090 CE-märkning av bärverksdelar i stål - del 2
WPS Online - verktyget för svetsande företag