Metall- & maskinindustrin verkar på en mycket konkurrenspräglad marknad. Därför är det naturligt att man som bolag vill tydliggöra sin kompetens samt optimera produktionen och därmed sin konkurrenskraft.

För att stötta metall- och maskinindustrins behov av en effektivare produktion erbjuder vi rådgivning, tjänster och tekniker som bygger på de allra senaste rönen och forskningen inom exempelvis process- och produktionsteknik och materialteknologier. Ge med att exempelvis välja nya och bättre material eller dra ner på underhållsbehovet. Vi kan dessutom hjälpa metall- och maskinindustrin med att minimera utgifterna för energi och miljöområden som ofta utgör en stor del av produktionspriset.

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.