Upplever du utmaningar med materialteknik som exempelvis driftavbrott, korrosion, slitage eller liknande, eller tvivlar du på om din nya leverantör möter specifikationerna för material- och korrosionsskydd? 

Standardiserande tester och specialtester erbjuder dokumentation på att din produkt möter de nuvarande regleringar och specifikationer gällande korrosionsmotstånd, mekaniska egenskaper, utsläpp av tungmetaller och liknande, så att produktlivet och produktegenskaperna är skyddade på bästa möjliga sätt.

Många specialtester till ditt förfogande

Vi har ett flertal laboratorieresurser, där tester av komponenter utförs enligt standardiserade tester eller som specialtester, skräddarsydda utifrån dina individuella behov. FORCE Technology erbjuder opartiska tester och rådgivning, och kan därför agera som tredje part i en dialog mellan företag eller mellan ditt företag och myndigheterna.

Tester kan snabbt ge ett resultat så att du finner möjliga defekter innan produkten släpps och skickas till kunderna, vilket resulterar i klagomål, och du kan undvika problem med material i framtiden.

Standardiserade tester utgörs ofta på små testobjekt.

Här kan vi testa:
 • Mekaniska egenskaper: Hållbarhet, utmattning, hårdhet, slitage
 • Korrosionstest: Saltkammare, viktminskning, elektrokemikal, ASTM G48 tester
 • Kemiska analyser, destruktiva och icke-destruktiva
 • Test för deformation
 • Målningstest: Adhesion, tjocklek, glans, underkorrosion.

Specialtester på plats eller i laboratoriet

I ett flertal situationer, ger specialtester den bästa och mest realistiska bilden av hur komponenten kommer att agera under drift.

Vi utför specialtester antingen i våra faciliteter eller på plats.

FORCE Technology skapar, modifierar och installerar testutrustningen exklusivt för den komponenten du vill att vi ska testa, och enligt dina exakta testspecifikationer.

Exempel av specialtester:
 • Test för utsläpp av tungmetaller i dricksvatten från kran och ventiler
 • Test för utsläpp av tungmetaller i mat
 • Mätning av korrosion i marina miljöer
 • Fullskaliga specialtester för bristning i rör med naturgas 
 • Trycktester av rör för oljeindustrin
 • Test och inspektion av blad i vindkraftverk
 • Test för korrosionsinhibitorer i olje-/gasmiljö
 • Test för sprickor på grund av spänningskorrosion (SCC) i en sur miljö (H2S)
 • Beslutande angående värmepannors livslängd med sond för högtemperaturskorrosion, t.ex. konvertering till biobränsle
 • Tryckhållfasthet av borrkärnor i betongstrukturer exponerade för eld

Testrapport

Om du begär att vi ska utgöra ett specialtest, framställer vi en testrapport som vanligtvis innehåller dokumentation som möter krav för dokumentation från dina kunder, myndigheter eller från en tredje part.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan assistera dig med tester av dina komponenter och objekt.