Det är en utmaning för många små och medelstora företag att följa med i materialutvecklingen. Det är något som kan hämma branschens förmåga att producera innovativa produkter.

FORCE Technology har ett brett utbud av tjänster och tekniker inom plaster, kompositmaterial och. Det kan till exempel handla om egenskaperna hos material i form av t ex. hållbarhet och nedbrytning i användningssituationer eller tillämpning av nya plast-, komposit- och gummimaterial, eller nya produktionsformer och metoder. Vi kan också bestämma materialens sammansättning och särskilda materialegenskaper. 

Vi deltar också löpande i danska forskningsprojekt inom plast- och kompositområdet. För närvarande bedriver vi forskningsprojekt där målet är att utforska nya användningsområden för kompositmaterial, återvinning av plast samt mikro- och nanostrukturytor och produkter. 

Nedan hittar du de tjänster som vi erbjuder till din bransch. Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss om du har några frågor.