Analys av tekniskt vatten för att optimera driften och livslängden på din anläggning - och dokumentera vattenkvaliteten i din anläggning

Vatten i pannsystem, cirkulationssystem och produktionsanläggningar och "tekniska" vattentyper som mat/vatten, cirkulerande vatten, kondensat eller kylvatten måste uppfylla ett antal kvalitetskrav - beroende på aktuell konstruktion och vattentyp.

Om vattenkvaliteten inte är rätt, riskerar du att få problem i form av exempelvis ökad korrosion, beläggningsbildning och överhettning i ångpannor. Detta kan leda till ökade driftskostnader, störningar och skador på anläggningen.

Därför bör du, utöver din egen dagliga kontroll av pH, konduktivitet och hårdhet, regelbundet få kontrollerat din vattenkvalitet av ett oberoende laboratorium för att säkerställa att kvaliteten är god.

Rådgivning i samband med våra analyser av tekniskt vatten

Vi erbjuder även rådgivning där våra experter på vattenrening, material och korrosion bedömer vattenkvalitet och nödvändiga åtgärder för eventuell förbättring utifrån analysresultaten.

Som en oberoende och självstyrande verksamhet är vårt råd naturligtvis oberoende, dvs. vi använder vår kunskap utan hänsyn till tekniska och kemiska preferenser.

Servicekontrakt för anläggningar med tekniskt vatten

Du kan alltid skicka oss prover för kontroll av de olika kvalitetsparametrar, eller ringa oss om du tror att du har ett problem som bör undersökas. Dessutom erbjuder vi två typer av servicekontrakt:

1]Dokumentations- och kontrollservice

Vi erbjuder ett system där vattenkvaliteten vid överenskomna intervall kontrolleras och dokumenteras för prover av vattentyper som ni själva väljer och skickar till oss. I servicepaketet ingår:

  • Omfattande analys som skräddarsys av våra experter för de nödvändiga analyserna av anläggningen
  • Vi skickar provflaskor till dig på regelbunden basis, enligt överenskommelse
  • Vi analyserar och rapporterar analyserna som ackrediterad provning (DANAK ackreditering nr. 65)
  • Servicen kan vara rent analytisk dokumentation, men kan även inkludera en omfattande rådgivning

2]Driftstillsyn och kontrollservice

Vi erbjuder här en tjänst där våra erfarna tekniker på överenskomna intervaller besöker din anläggning för att utföra de avtalade tjänsterna. Tjänster skräddarsys efter behoven på de enskilda platserna och kan omfatta:

  • Analys on site av t.ex. konduktivitet, pH och syre
  • Provtagning och snabb analys av parametrar såsom halterna av järn, kiselsyra och salter
  • Kontroll av fasta instrument
  • Service av fasta instrument som t.ex. leverans av reagens för on-line kisel meter

Särskilda analyser av tekniskt vatten

Vi erbjuder även lite mer speciella analyser som mikrobiologiska studier. Det kan till exempel vara i samband med bedömning och sanering av legionella i kylsystem.