Vi erbjuder avancerad ytkarakterisering och analys av material och produkter, samt identifiering, specifikation och dokumentation om föroreningar i bl.a. produkter och produktsystem.

Vi har tillgång till avancerad analysutrustning och har experter inom praktiskt taget alla materialområden, vilket gör att du inte bara får ditt material testat, utan även får en snabb och säker granskning av hela problemet. 

Utredning och analys av ytor, strukturer, brottytor, partiklar, föroreningar m.m.

Kunskap om ytor och deras egenskaper är ofta en viktig förutsättning för att säkerställa kvalitet, funktion och hållbarhet på dina produkter, material och komponenter. Det gäller såväl för produktdesign och utveckling som för att modifiera befintliga produkter.

Dessutom spelar ytkarakterisering en viktig roll vid identifiering av skade- och olycksorsaker. Till exempel kan slitage, brott eller liknande ha inträffat. Då är en snabb, kompetent och opartisk utredning av stor vikt.

Våra tjänster inom ytkarakterisering inkluderar:
 • Mikroskopi med elementaranalys (SEM - EDX) 
 • Karakteriseringar på mikro- och nanonivå
 • Analys av partiklar, orenheter och mikrostrukturer
 • Fastställande och mätning av ytstrukturer 
 • Karakterisering av ytskikt och skikttjocklek (FIB-SEM) 
 • Mikroskopi av våta prover (ESEM) 
 • Bestämning av den kemiska sammansättningen av kristallina substanser (XRD)
 • Fastställande av ytstruktur och råhet (optisk 3D-profilometri och AFM)
 • Noggranna mätningar från nm till cm
 • Visualisering av 3D-ytor, inklusive bestämning av ytjämnhet. Läs mer om mätningarna här (länk till produktblad) 
 • Kvantitativ bestämning av korrosion och slitage, även på spillbitar

Ytkarakterisering för detektering av föroreningar i produkter och produktionsutrustning

Vi erbjuder analys och identifiering av ämnen och partiklar i både fasta och flytande produkter. En snabb och säker lokalisering av källan innebär att du kan påbörja en specialinsats för att snabbt lösa problemet och därefter återgå till normal produktion. 

Vilka material och ytor kan vi analysera och karakterisera?

Vi kan analysera och karakterisera praktiskt taget alla typer av fasta material, såsom metaller, salter, fibrer, plast, papper, byggmaterial och färg.

Det går även bra att undersöka biologiskt material, såsom växtfibrer, svampar och mikroorganismer, även vad gäller fuktiga eller mättade strukturer. Vi erbjuder både analyser av inskickade provmaterial och tar emot material på plats.

Vi har också möjlighet att göra avgjutningar (replikas) av komponenter och processutrustning som är oåtkomliga för direkt analys. Dessa avgjutningar kan sedan karakteriseras i detalj i vårt laboratorium med avseende på bl.a. struktur och råhet.

Skador och olyckor – identifikation, specifikation och dokumentation

I samband med skador och olyckor erbjuder vi att bistå med expertkunskap, så att problemen snabbt kan identifieras och dokumenteras i syfte att fastställa orsaken och förhindra att det händer igen. Vi utarbetar neutrala, oberoende dokumentationer, som du kan använda till kunder eller leverantörer.

Vi erbjuder undersökningar och analyser av brottytor, partiklar, ytföroreningar, ytbeläggningar och olika ämnessammansättningar. 

Vi har lång erfarenhet av uppgifter där det ställs frågor som "vad är det?" och "var kommer det ifrån?".

Utrustning för ytkarakterisering

Vi har tillgång till avancerad utrustning för ytkarakterisering och specialanalyser. Vi har också tillgång till alla "vanliga kemiska tester”, så att vi kan utföra ytterligare granskning och avancerad karakterisering av olika material.
Läs mer om vår utrustning för ytkarakterisering nedan.