FORCE Technology kan hjälpa er att uppfylla arbetsmiljöverkets, myndigheten för samhällsskydd och beredskaps samt naturvårdsverkets regler för trycksatta anordningar, tankar, tryckkärl, rörledningar, pannor, öppna cisterner och liknande.