FORCE Technology utför tjänster som sakkunnig stål enligt PBL. Personalen besitter god kännedom om Boverkets konstruktionshandböcker, BKR, BBR, BFS, EKS 9 och EN 1090.

Kvalitetskontroll vid tillverkning 

Avdelningen för Stålbyggnadskontroll på FORCE Technology utför även tillverkningskontroll vid ståltillverkning.

Tillverkningskontrollantens besök inkluderar följande åtgärder:
  • Generell kontroll av stålets tillverkningsmetoder, lagring och märkning 
  • Generell kontroll av utrustning och metoder 
  • Kontroll av tillverkningskontrollprotokoll
Resultaten av tillverkningskontrollen rapporteras efter varje kontrollbesök till mottagaren av typgodkännandet och den som utfärdat godkännandet.

Entreprenad och slutbesiktningar 

Vi utför juridisk och teknisk entreprenadbesiktning enligt AB04/ABT06.
När det nya huset anses helt färdigbyggt av byggherren är det dags för slutbesiktning, så kallad entreprenadbesiktning. Det ska ske av en oberoende besiktningsman som går igenom huset från skorstenstoppen till grundarbetet. Syftet är att kontrollera att allt har gått rätt till och reglerar förhållandet mellan entreprenör(er) och husägaren i form av byggherre.