Ditt verktyg för arkivering, förlängning och skötsel av svetsarcertifikat enligt bl.a. EN 9606, EN 14732, EN 13585 eller TDOK 2014:0587.

CERT Online är ett användarvänligt program med unika möjligheter att hjälpa dig och ditt företag att administrera samt ha en god överblick över företagets svetsarcertifikat samt även hålla kontroll på förlängningar för att certifikaten ej skall bli ogiltiga.