Vi erbjuder rådgivning kring design och optimering av optimala flödeslösningar, så att du kan uppfylla de ökande kraven på prestanda, energieffektivitet och miljöbelastning.

Prestandan för en lång rad processer och tekniker är nära förbunden med flödesförhållanden i anläggningen, och design av goda flödeslösningar kräver detaljerade kunskaper om de faktiska flödesförhållanden som vi kan skapa.

Vi erbjuder en enastående kombination av fysiska experiment och numeriska undersökningar baserat på teoretisk grund och vår höga kompetens. Detta säkerställer optimala kunskaper om flödesförhållanden på din anläggning eller produkt och gör det möjligt för dig att fatta rätt beslut kring var konstruktionen ska ändras för att uppnå den optimala lösningen med hänsyn till prestanda, energieffektivitet och miljöbelastning.

Tjänster inom flödesoptimering

Vi kan bistå dig under hela processen från rådgivning i designfasen av diagnostik och värdering till optimering av flödeslösningar. Flödesoptimering utförs alltid genom ett nära samarbete med vår kund, eftersom vi behöver integrera enskilda detaljer om din produkt samt överväga andra förhållanden utöver det flödestekniska, som t.ex. produktion eller användning av produkten. Detta är viktigt för att säkerställa en god lösning. Resultatet av flödesanalysen och optimeringen av din produkt – beroende på användningen – fokuserar på flera av följande områden:
 • Ökad prestanda och effektivitet
 • Reducerad energiförbrukning
 • Uppfyllelse av flödesspecifikationer
 • Minimerade drift- och underhållskostnader
 • Reducerad stilleståndstid
 • Eliminering av skador, slitage och erosion
 • Förlängd livslängd
 • Reducerade emissioner
 • Möjlighet till reduktion
 • Effekt av uppskalning 
 • Reducerat tryckfall.

Lösningar

Vi har en lång och omfattande erfarenhet av att leverera flödesoptimerade lösningar till industrin. Våra rådgivningstjänster bygger på global erfarenhet av industriell fluiddynamik, tillgång till avancerad programvaru- och hårdvaruutrustning med avancerad flödesmätningsutrustning och moderna laboratorier.

För att kunna lösa våra kunders utmaningar som omfattar komplex fysik, utvecklar och implementerar vi extra modeller i det använda CFD-verktyget.