Vi utför digitala röntgenundersökningar (digital radiografi) på allt från gamla målningar till lasersvetsar, elektroniska chips eller svärd från bronsåldern .

Snabba och flexibla analyser

Digitala röntgenundersökningar har ersatt traditionell, filmbaserad radiografi. Vi är en ledande leverantör av tjänster kopplade till digital röntgen och genomför undersökningar av allt mellan himmel och jord.

Fördelarna med digital radiografi är att det är mycket snabbare och flexiblare än konventionell radiografi. Bilderna behöver ingen kemisk framkallningsprocess och det är lätt att överföra och förstora dem. Dessutom är strålningen från den digitala processen ofta mycket lägre. Digital radiografi har följande fördelar:
 • Direkt förhandsgranskning av och tillgänglighet till bilder
 • Inga dyra framkallningsprocesser
 • Lägre känslighet för under- och överexponering
 • Möjlighet att använda speciella bildbehandlingstekniker som förbättrar visningen av bilderna
Elektronisk chip
Bronssvärd 
Borrkärnan från oljeprospektering
Oljemålning från 1900-talet
BGA
En bit av en turbinskiva

Våra expertområden 

Vi har tillgång till den senaste tekniken inom digitala detektorer och röntgenkällor. Vi erbjuder expertis till din verksamhet inom följande områden:
 • kontroll av sammansatta produkter 
 • verifiering av läget för dolda delar i produkter 
 • kalibrerad mätning av läget för dolda delar i produkter 
 • rådgivning om verifiering av prototyper, till exempel vad gäller svetsar och limfogar 
 • förberedning av icke-destruktiva procedurer i samband med inspektioner 
 • hjälp med feldetektering i produktdelar, till exempel elektronik, sensorer m.m.  
 • kontroll av skadors utbredning genom spårämnen med hög densitet i till exempel komposter, trä, honeycomb osv. 
 • allmän rådgivning rörande NDT-metoder
 • inspektion av 0-serier och andra begränsade antal ämnen (typiskt < 500) i enlighet med dina krav