Information om korrosion och material kommer hjälpa dig när du skapar din produkt, om du vill veta mer om en redan tillverkad produkt, eller förstå varför en skada eller ett fel har uppstått. 

Om du har en noggrant förberedd lösning redan i konstruktionsfasen, kan du undvika skador och på lång sikt spara pengar. Här kan korrosions- och materialundersökningar tillhandahålla nödvändig ny information.

Korrosion finns överallt

Korrosion utgör en roll på stor såväl som liten skala, i alla industrier. Korrosion beror inte endast på kemiska processer, men kan accelerera hastigt om kritisk mekanisk inverkan föreligger, exempelvis vibrationer eller rinnande vatten. Egenskaper som hårdhet, styrka och materialets mikrostruktur är således också kritiska vid motståndet för korrosion. En felanalys(länk till JJT, skador & haverier) innefattar därför ofta både en korrosionsundersökning och en materialundersökning.

Du kan dra nytta av en korrosionsundersökning om du har frågor såsom:

  • Varför korroderar det?
  • Hur långt produktliv kan jag förvänta mig?
  • Vad händer om processen eller miljön förändras?

Om din produkt korroderar, kan vi undersöka korrosionsprocessens karaktär - kanske kan en liten förändring förhindra skada. Om du vill veta den förväntade livslängden på din produkt, kan vi hjälpa dig med en bedömning. Kanske vill du eller din kund veta hur din produkt klarar sig i en verklig miljö eller i kundens specifika tillämpning. Test i våra laboratorier kan hjälpa till att klargöra detta. Det kan vara ett elektrokemiskt test av materialet i den verkliga miljön, accelererande tester, eller ett fullskaligt test av din produkt (ref/länk till test and specialprövning).

Korrosions- och materialundersökningar kan också vara teoretiska bedömningar baserade på forskning och vår omfattande kunskap från likadana eller relaterade industrier. Det kan därför vara väldigt värdefullt att tillhandahålla ny information som du kan använda för att utveckla och optimera din produkt.

Verifikation av material kan bespara dig mycket problem

Du kanske överväger att ersätta en underleverantör - men hur kan du försäkra dig om att den nya produkten lever upp till den standard som den föregående? Här kan materialundersökningar vara en sund investering. Vi kan hjälpa dig genom att kontrollera att produkten uppfyller tillverkarens levererade materialcertifikat och utföra relevanta undersökningar samt verifikation av material. Till exempel är det inte tillräckligt att en komponent har rätt kemisk komposition om materialets mekaniska egenskaper inte är OK för att den korrekta mikrostrukturen inte har uppnåtts. Här kan en metallografisk undersökning hjälpa till med att uppskatta om komponenten är anpassad för sitt syfte. Vi kan också undersöka om den har fått korrekt värmebehandling och vilken tillverkningsmetod som har använts. Vårt metallografiska laboratorium är ackrediterat av DANAK för mätningar av hårdhet och metallografiska undersökningar.

Felanalys och undersökning av återstående produktliv

En korrosionsundersökning börjar ofta med en visuell bedömning av den korroderade komponenten. Undersökningar i mikroskop, kombinerat med våra specialisters kunskap, kan avslöja korrosionsprocessen. Med denna kunskap, kan korrosionsattacker stoppas omedelbart, eller förhindras över tid. Detta kan ske med val av nya material, små förändringar i konstruktionen eller eventuellt beläggning (länk till FSF-del5). Om en produkt korroderar, kan en bedömning av återstående produktliv vara nödvändig för att garantera säkerhet.

Vi utför materialanalyser både i laboratorier och på plats, exempelvis test av hårdhet och undersökningar för mikrostruktur vars kopior kan tas till vårt laboratorium. Eftersom FORCE Technology har ett flertal faciliteter, kan vi testa din produkt i en korrosiv miljö och under mekanisk belastning (länk till division 3) i våra laboratorier för mekaniska tester(länk till division 3). Här kan vi dessutom testa de mekaniska egenskaperna i ditt material.

Idag är ytbeläggning ett inslag i många produkter som ett skydd för komponenten eller för att uppnå andra egenskaper för ytan än komponentens inre egenskaper. Ytbeläggningen är en vital del av konstruktionen, och det är därför nödvändigt att försäkra korrekt utförande - t.ex. lagrets tjocklek, adhesion, och struktur. Vi kan testa alla dessa egenskaper, så att din ytbeläggning fortsätter att skydda din produkt - även efter att den har satts i drift.

Om du vill veta mer

Med vår breda kunskap och långa erfarenhet, kan våra specialister hjälpa dig med dina problem, men du kan också lära dig mer själv. FORCE Technology erbjuder ett antal kurser där du kan lära dig mer om korrosion och material. Detta kan göra det möjligt för dig att ta rätt beslut angående val av material, förse dig med kunskap kring hur du kan undvika problem med korrosion, och informera om hur du kan upprätthålla en kvalificerad dialog med dina kunder och leverantörer.

Artikel

faldgruber ved onsite analyse af staal