Med vår hjälp med design och installation av katodiskt skydd, blir framtida reparationer och kostnader betydligt lägre, samtidigt som strukturens förväntade livslängd förlängs.

Integrerad del av underhållsstrategin

Många strukturer av förstärkt betong drabbas av nedbrytning i förtid, oftast orsakat av klorider. Katodiskt skydd används idag av många fastighetsägare som en integrerad del av underhållsstrategin för strukturer av förstärkt betong.

Många strukturer av förstärkt betong är idag anpassade för installation av katodiskt skydd redan under uppbyggnaden till skillnad från förut när katodiskt skydd enbart användes som en reparationsmetod.

Under uppbyggnaden blir delar som anodband och referenselektroder inbyggda i förstärkningens betong. Dessutom dras kablar ut från strukturen innan betongen gjuts, och vi försäkrar att förstärkningen är elektriskt ansluten.

När din struktur uppnår en ålder där skydd är nödvändigt, kan du installera nätaggregat, kontrollenheter m.m. och stärka skyddet. Denna process minskar kostnaden väsentligt för installationen och förbättrar möjligheten att utforma systemet.

Kloridförorening bryter ner betong

Kloridförorening uppstår när betongstrukturen är upprättad i en aggressiv miljö såsom havsvatten, platser som är utsatta för upptinande salt och i pooler. Det finns flera sätt att förhindra en annalkande korrosion av stålförstärkningar i betong som är förorenade av klorider. Den enklaste och mest omedelbara lösningen är att riva ner strukturen och ersätta den med en ny och förhoppningsvis förbättrad struktur. Ett annat alternativ är att ersätta de delar av betongen där koncentrationen av klorid överskrider den kritiska nivån, och ersätta dessa med reparationsmaterial som inte är förorenat.

Istället för att använda sådana drastiska metoder, kan du installera katodiskt skydd i din struktur. På detta sätt avlägsnar du inte betong eller murverk som är betydelsefulla komponenter för strukturens hållbarhet, och du försäkrar att byggnaden är underhållen på bästa sätt.

Ditt val av katodiskt skydd är avgörande

Ditt val av anodsystem, nätaggregat och kontrollenhet är avgörande för ett välfungerande system för katodiskt skydd. Vi erbjuder ett brett spektrum av anoder och utrustning för befintliga och nya strukturer samt specialtillverkade nätaggregat och kontrollenheter.

Vi har utvecklat och tillverkat ett system för katodiskt skydd, t.ex. durAnode®-systemet, under flera år, och vi kan nu erbjuda den fjärde generationen av systemet.

Fördelar med durAnode®-systemet:

  • Du får ett komplett system inklusive t.ex. verktyg och murbruk
  • Det ökar inte strukturens vikt och storlek; Detta är speciellt viktigt om du t.ex. bygger underjordiska parkeringshus eller broar.
  • Systemet kan helt och hållet döljas och kan därför användas i exempelvis historiska byggnader.

Det katodiska skyddet är väl dokumenterat och i enlighet med olika europeiska standarder som definierar hur effektivt det förhindrar framtida korrosion. 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du undviker korrosion i förstärkningen av din betongstruktur.

Serviceavtal för system med katodiskt skydd

Om du har haft ett system för katodiskt skydd installerat, kan du också få ett serviceavtal med oss, och då behöver du inte oroa dig för om systemet funkar eller inte. Vi hjälper dig att hålla igång systemet och ser till att din struktur är skyddad från korrosion.

Kontakta oss om du vill ha ett serviceavtal eller vill veta mer om hur du kan skydda din betongstruktur.