Om du redan i designfasen väljer korrekt material och tillsätter det optimala korrosionsskyddet med en beläggning eller med katodiskt skydd, får du och dina kunder bästa förutsättningarna att behålla produktens funktionalitet och dess estetik under dess livslängd.

Genom att dra fördel av vår unika kombination av bred teoretisk kunskap och många års praktisk erfarenhet inom metallurgi, korrosion och beläggning, är du garanterad bra resultat redan från början.

Uppnå ett långt produktliv med det korrekta valet av material

När du skapar din produkt, satsar du mycket pengar och energi samt stor tankeverksamhet för att uppnå bästa möjliga funktion, tilltalande yttre och hög reliabilitet. Korrosion, slitage och motstånd mot utmattning är kanske inte de första faktorerna som du överväger. Likväl är val av material avgörande för att uppnå ett långt produktliv och undvika problem som avbrott i drift, exempelvis på grund av otillräcklig mekanisk styrka - eller ett oacceptabelt yttre på grund av korrosionsprodukter(korrosion).

Aggressiv miljö ställer väldigt höga krav på material

Alla metaller kan korrodera om miljön är tillräckligt aggressiv, och mekanisk verkan ökar ofta risken för korrosionsfel. I vissa industrier, har korrosion varit en utmaning under många år, och de har väletablerade lösningar medan andra industrier upplever ett ökat antal problem på grund av typer av konstruktioner, nya kombinationer av material eller förändringar i miljön. Exempel på det senare är vindkraftverk ute till havs, kraftverk och utrustning för utvinning av olja och gas.

Priset på materialet avgör ofta priset på produkten, varför produkten konstant optimeras för att skära ner på vikt, material och kostnader för tillverkning. Detta innebär att toleransen för korrosion, slitage och mekanisk inverkan ständigt reduceras. Det är goda anledningar för att dessa faktorer bör övervägas och förhindras i designfasen.

Val av material är ett tvärvetenskapligt område, och våra specialister inkluderar den allra senaste kunskapen om metallurgi, mekaniska egenskaper, korrosion, beläggning och slitage m.m. - beroende på själva produkten. Om du överväger att ersätta komponenter av metall med delar gjorda av plast(polymer) eller glasfiber(kompositer) för att skära ner på vikt eller för att uppnå ett lägre pris, kan vi hjälpa till med information angående krav av material så att ersättningen blir lyckad.

Som ett exempel på en industri som står inför ett ökat antal stora utmaningar, kan vi tala om olje- och gasindustrin. I den danska delen av Nordsjön, har många oljefält nått en punkt där oljereserverna är begränsade. Detta innebär att i många fall består den utvunna vätskan mestadels av havsvatten med en liten mängd olja. Den stora volymen havsvatten resulterar i ökad korrosion i produktionsanläggningarna och kan medföra ett absolut otillräckligt produktliv och nedläggning av produktion, i en industri där avbrott i produktionen inte är tillåtna. Korrosion i oljeproducerande anläggningar kan förhindras genom att uppgradera till material med större motståndskraft mot korrosion(rostfritt stål, nickellegeringar) eller genom att behandla den korrosiva miljön med korrosioninhibitorer eller syrefångare så att de traditionella materialen fortfarande kan användas.

Fel val av material påverkar produktliv

Ett felaktigt val av material kan orsaka fel i anordningen och driftavbrott i produktion efter några månader, trots att det beräknade produktlivet är flera år. Om du väljer fel rostfritt stål för en produkt, eller om stålet blir felaktigt behandlat under svetsning eller tillverkning, kan det korrodera väldigt snabbt. Därför kan en produkt, vars beräknade produktliv är 20 år, börja försvagas inom bara ett par månader. När du bedömer hur nytt, avancerat material eller innovativa ytförändringar är kapabla att förbättra din produkt, kan vi hjälpa dig att hitta den optimala lösningen genom en kombination av kunskap, tekniker för analys och tester.

Om du inkluderar FORCE Technology i valet av material, granskning av design och rådfrågning angående verksamheten redan i planeringsfasen, kan du ofta undvika eller minimera korrosion till en acceptabel nivå. Våra specialister har unik kunskap och många års erfarenhet från industrier runt hela världen, och vi kan hjälpa dig att undvika skador som kunde ha förutspåtts.

Det är ofta i samspelet mellan olika områden som originella lösningar inte fungerar, och här kan vi dra nytta av specialister i t.ex. metallurgi, korrosion, betong, plast, kemiska analyser och beräkningar av hållbarhet. Vi erbjuder föreläsningar vid konferenser och inom professionella nätverk både nationellt och internationellt, och vi utvidgar vår kunskap och vårt nätverk oavbrutet. Vår expertis, vår bredd och vårt internationella erkännande gör oss ofta till opartiska experter utsedda av domstolen. Om skadan redan har inträffat, kan vi utföra inspektioner och tillståndsbedömningar av utrustningen och ge råd om förbättring i konstruktionen, korrosionsskydd och verksamhet så att framtida skador från korrosion minimeras.

Exempel på vanliga uppgifter som involverar val av material och korrosionsskydd är:

  • Designöversikt av nya strukturer
  • Design och övervakning av katodiskt skydd
  • Förberedelse för specifikation av målning
  • Felanalys
  • Kemiska analyser av metaller och beläggningar
  • Konsulterande vid vattenrening i värme- och kylanläggningar
  • Bedömning av tillstånd och kontroll av korrosion på plats
  • Test av korrosion och beläggningar