Genom granskning av dina leverantörer får du ökad försäkran om att de ger dig den kvalitet ni kommit överens om.  

FORCE Technology utför leverantörsgranskning och andrapartsrevisioner i enlighet med både tillämpliga internationella standarder och kundens egna specifikationer. Vi kan utföra granskningen tillsammans med kunden eller självständigt genom att FORCE Technology representerar kunden.

Få ut så mycket som möjligt av din andrapartsrevision

Projekten genomförs i nära samarbete med dig, så att du får ut så mycket som möjligt av revisionen. Alla typer av granskningar kan rapporteras i FORCE Technologys rapportmallar och/eller dina egna mallar. På så sätt kan du enkelt registrera dem i ditt eget kvalitetsledningssystem.

Våra erfarna specialister utför leverantörsgranskningar och andrapartsrevisioner i stort sett alla delar av tillverkningsprocessen, i synnerhet:
Prekvalificering av leverantörer
  • Svetsning
  • Oförstörande provning (OFP)
  • Ytbehandling
  • Dokumentgranskning
  • Godkännande av material
  • Inspektion av mottaget material m.m.


Utvärdering av processer säkerställer din produktionskvalitet

Vi jobbar med speciellt utvalda, ledande revisorer, som har lång erfarenhet inom stålkonstruktion och ytbehandling. De innehar den erkända IRCA-examen och genomför sin utvärdering konstruktivt, kritiskt och med största fackkunskap, oavsett om det gäller produkter, processer eller dina leverantörers organisatoriska uppbyggnad. 

Vi sätter gärna ihop team med olika spetskompetenser utifrån dina önskningar och utifrån vad andrapartsrevisionen kräver. 

Vårt mål är att alla granskningar som genomförs ska skapa mervärde och fördelar för kunden. Detta gäller självklart oavsett var revisionen genomförs. FORCE Technologys tekniska experter är vana vid uppdrag i andra länder och är väl insatta i olika företagskulturer. 

Hör av dig till oss om du behöver en andrapartsrevision.