Luktmätning och luktanalys ger dig svar på om din verksamhet uppfyller kommande kraven på luktutsläpp och hur ni kan minska luktstörningarna för omgivningen.

Ackrediterad luktmätning med dokumentation till myndigheter

Luktutsläpp från exempelvis restaurangkök, produktionsverksamheter och rengöringsanläggningar kommer att regleras i lagstiftningen. Verksamheter är skyldiga att känna till sina luktutsläpp så att gränsvärdena kan hållas och påverkan på omgivningen blir så liten som möjligt.

Kommande kraven på luktanalys kommer att vara angivna i verksamhetens miljötillstånd. Om du som näringsidkare inte uppfyller dessa krav riskerar du att få ett föreläggande från myndigheterna och i värsta fall förbud eller vite.

Vi kan hjälpa dig med att utarbeta den dokumentation som behövs enligt verksamhetens miljötillstånd. FORCE Technology genomför ackrediterad luktmätning där vi:

 • Bedömer tid och plats för luktprovtagning
 • Tar luktprover och analyserar dem
 • Beräknar utsläppshöjder med hjälp av spridningsberäkning/OML-beräkning
 • Rekommenderar åtgärder för luktreduktion.

Hur mäts lukt?

Lukt kan, till skillnad från de flesta kemiska föroreningar, registreras omedelbart. Därför leder luktutsläpp ofta till klagomål. Oavsett om lukten är behaglig eller obehaglig upplever de kringboende den som besvärande.

Lukt mäts genom att luft från utsläppskällan samlas upp i en påse och analyseras inom 30 timmar i en så kallad olfaktometer, där luktproverna förtunnas kontrollerat.

Analysen görs i vårt luktlaboratorium av en luktpanel som består av minst fyra personer. Paneldeltagarna får lukta på kraftigt förtunnade prover, som sedan förtunnas mindre och mindre tills deltagarna precis kan registrera en svag lukt. Förtunningsgraden är ett mått på luktinnehållet i påsen. Paneldeltagarnas beskrivning av lukten noteras, t.ex. rutten, kemisk eller sötaktig.

Det finns en europeisk standard som beskriver hur luktprover ska tas från skorstenar och analyseras.

Luktmätningar i klagomålsärenden

När ett företag får klagomål från omgivningen på grund av besvärande lukt kan myndigheterna ställa krav på mätning och eventuellt reduktion av lukt. Här är det mycket viktigt att du känner till vilka kommande krav som gäller för din verksamhet.

I klagomålsärenden kan vi bistå både dig som näringsidkare och myndigheten med att klarlägga de bestämmelser som gäller i det aktuella ärendet. Vi kan även ge råd om metoder och tekniker som du med fördel kan överväga för att minska dina luktutsläpp och slippa framtida klagomål och förelägganden.

Ring vår rådgivare om du har behov av att snabbt få råd i ett klagomålsärende.

Luktmätningar som bygger på mångårig erfarenhet och professionell expertis

Som kund får du tillgång till bred expertis inom luktmätning och luktanalys eftersom vi:

 • Har genomfört luktmätningar och -analyser och gett råd på området i över 30 år
 • Har ett nära samarbete med myndigheterna i Sverige
 • Har eget luktlaboratorium med utbildad luktpanel
 • Deltar i europeiska standardiseringsutskott i CEN-regi på luktområdet. På senare år har vi även
  medverkat i översynen av standarden för bestämning av luktkoncentration och i utarbetandet av
  standarder för luktutredning och elektroniska luktsensorer. Det gör att våra kunskaper på området
  är helt uppdaterade.

 Våra metoder för provtagning och analys är följer Danaks ackreditering 51. Samtliga luktprover analyseras på vårt luktlaboratorium med hjälp av vår olfaktometer och en utbildad luktpanel.

Vi kan även anpassa våra tjänster till dina behov, oavsett om det rör sig om enstaka luktmätningar eller en paketlösning med luktkartläggning, luktmätning, luktanalys och rådgivning om tekniker för luktreduktion.

Kontakta gärna oss för att få veta mer om hur du kan se till att följa reglerna för luktutsläpp och minskaluktstörningarna för omgivningen.

Luktmätning och luktanalys ger dig svar på om din verksamhet uppfyller kommande kraven på luktutsläpp och hur ni kan minska luktstörningarna för omgivningen.
Utbildad luktpanel analyserar luktprover som tagits från kunden. Luktpanelen använder en olfaktometer för att analysen ska utföras ackrediterad.

FAQ