När du behöver bygga en konstruktion, är det viktigt att välja material som bäst passar den givna designen. 

Vi kan hjälpa dig med svar på dina materiella tekniska frågor, välja det bästa materialet och bedöma återstående livslängd av din konstruktion.

Nedbrytning och fel i betong, murbruk och natursten

Nedbrytning av cement, tegel, murbruk och sten i gamla och nya konstruktioner har en enorm inverkan på den återstående livslängden. Detta kan leda till betydande merkostnader för drift och underhåll. Nedbrytningen påverkar också säkerhet och estetik. Vid renovering eller synliga skador på strukturen, är det viktigt att förstå nedbrytningen för att kunna genomföra en korrekt reparation.

Vi har en stor förståelse för alla typer av material som används för byggande, och vi tillför många olika färdigheter i en öppen och flexibel dialog med dig så att du får rätt lösning på ditt problem. Du kan få en standardiserad såväl som en skräddarsydd undersökning anpassad utifrån dina behov.

Orsaker till nedbrytning av byggmaterial

Skada, kvalitetsförsämring och minskad livslängd kan bero på många faktorer.
Till exempel kan man använt sig av fel:

  • Material
  • Produkter eller
  • Arbetsförfaranden
Konstruktionen kan ha varit utsatt för:
  • Fukt
  • Salt
  • Brand
  • Kemiska ämnen eller
  • Överbelastning
Slutligen kan materialen vara förbrukade och bör kanske bytas ut.

Tunna sektioner, SEM, kemisk analys och fysiska tester

Grunden för förståelsen av materialen är kunskap om alla faktorer som styr de fysiska och kemiska egenskaper och kunskap om omvärlden eller oförutsedda händelser. För att få en överblick över alla faktorerna kan vi beskriva makroskopiska detaljer och prover av din konstruktion.

Om det behövs kan vi komplettera dessa observationer med mikroanalys av tunn sektion och svepelektronmikroskop (SEM) och kemisk analys och fysikalisk provning.

Dessa studier ligger till grund för bedömningen av den återstående livslängden på ett material eller dess lämplighet för ett visst ändamål.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att få ditt material undersökt .