Vi erbjuder rådgivning och lösningar inom området för miljöstrategi, dokumentation och kommunikation som försäkrar en optimal spridning av miljöbudskap till dina intressenter. 

Årsredovisningen, kunderna och verksamhetens andra intressenter ställer krav på din miljökommunikation

Det finns en ökande efterfrågan på företagens kommunikation, miljö- och CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) från både intressenter och från de offentliga myndigheterna, men också från företaget självt. Med den senaste revideringen av lagen om bokslut är det de största danska företagen som avkrävs att att rapportera om - och hur - de arbetar med CSR.

Läs mer: Årsregnskabsloven

Men även för mindre företag kan det finnas kommersiella möjligheter med att arbeta strategiskt med företagets miljökommunikation.

Våra tjänster inom miljökommunikation

Vi erbjuder en rad tjänster inom kommunikation, miljöstrategi och dokumentation. Vi utgår alltid utifrån dina behov och den specifika situationen ditt företag är i:

  • Miljöstrategi: Vi erbjuder att fungera som sparringpartner i samband med upprättandet av en global miljöstrategi eller strategiska insatser på specifika områden, till exempel när man utvecklar kommunikationsstrategier för målen för ett etablerat miljöledningssystem.
  •  CSR-kommunikation: Vi råder dig om hur företaget bör arbeta med sociala, etiska och miljömässiga frågor så att du försäkras om att du följer befintlig lagstiftning om CSR-kommunikation och undviker greenwashing.
  • Miljövarudeklarationer: Vi meddela resultaten av en miljö- eller livscykelanalys (LCA) av en produkt till rätt målgrupp och ser till att den uppfyller kraven i gällande normer. 
  • Läs mer om miljövarudeklarationer. 
  • Rådgivning om miljömärkning: Vi hjälper företag att uppnå licensiering för miljömärket för sina produkter, till exempel med det europeiska miljömärket EU-blomman eller det nordiska miljömärket Svanen. Läs mer på Miljømærkning Danmarks hemsida. (www.ecolabel.dk / engelska: http://www.ecolabel.dk/da/in-english). 

Helhetslösning säkerställer återbetalning av affärsmöjligheter utan greenwashing

Vi erbjuder dig både råd, förberedelser, dokumentation och kommunikation av dina miljöinitiativ och resultat. Det innebär att vi kan ge dig råd från början till slut, så att du kan lägga dina resurser på de områden där det är mest meningsfullt, både ekonomiskt och miljömässigt. Vi erbjuder beredning av både beräkningar, konton och ansökningar i samband med kommunikation av miljömässiga och hållbara initiativ som säkerställer att du följer gällande normer på detta område, både i Danmark och utomlands. Vår rådgivning och våra lösningar leder därefter till att dina insatser och resultat kommuniceras till dina intressenter, i enlighet med tillämplig lag och ger en rättvisande bild av bolaget som därmed undviker greenwashing och samtidigt kan möta de potentiella affärsmöjligheter som finns i kommunikationen till intressenterna.

Våra kompetenser i miljökommunikation

Vår rådgivning och våra lösningar baseras på vår kompetens inom de områden som omfattas av CSR. Det ger en stabil grund för utformningen av lösningar på både strategisk och operativ nivå. Vi har många års erfarenhet av rådgivning och dokumentation i miljökommunikation, där vi arbetar i enlighet med internationellt erkända normer.