Miljöregler och lagstiftningar utgör en viktig parameter i ett företags miljöpolicy. 

Om ditt företag inte uppmärksammar reglerna preciserade i miljölagstiftningen, riskerar du att tvingas reducera din produktion eller till och med lägga ner ditt företag.

Miljöregler och lagstiftningar ställer krav på driften av ditt företag

Företag i Danmark regleras av miljöregler, inklusive miljögodkännelsen, som fastställer ramar och krav för mätningar, utsläpp, och reducering av förorening.

Om ditt företag inte möter dessa krav listade i miljöledningen, riskerar du att tvingas reducera din produktion eller till och med avsluta ditt företag.

Vilka krav och förhållanden du måste möta beror på typen av företag och vilken miljöpåverkan ditt företag förväntas ha. Företag som släpper ut föroreningar i särskilt hög utsträckning kommer behöva erhålla en miljögodkännelse och driva företaget enligt miljöledningen.

FORCE Technology erbjuder omfattande råd angående miljöregler och lagstiftningar

FORCE Technology erbjuder råd för alla typer av företag angående miljölagstiftning, inklusive vilka regler som tillämpas i området och hur du uppmärksammar dem.

Dessutom förbereder och sammanställer vi materialet, som krävs av myndigheterna, t.ex. olika ansökningar, och vi assisterar dig i det för- och efterarbete som miljögodkännelsen medför.

FORCE Technology har många års erfarenhet av att ge råd angående miljöregler och lagstiftningar. Vi bygger vår konsultverksamhet på:

  • Stor kunskap av miljölagstiftning, -regler och godkännande, och samspel inom miljön generellt.
  • Utbredd kunskap av förväntade krav för företagen
  • Omfattande kunskap av miljöregler i området och medverkan i förberedelserna av miljöregler
  • Enorm/omfattande erfarenhet av att lösa uppgifter för flera olika typer av företag och myndigheter som exempelvis Danska Naturvårdsverket och kommuner.

Förberedelser för miljögodkännelse och efterlevnad av miljöledningen

Att erhålla och uppmärksamma din miljögodkännelse utgör grunden för att efterleva miljöledningen. Ditt företag ansvarar för att ansöka om miljögodkännelsen och precisera villkoren och förhållanden i miljögodkännelsen.

I detta samband är det viktigt att du överväger utformning och ordval av villkoren, innan du ansöker för miljögodkännelse. Vissa är strikt fastställda av olika lagstadgade föreskrifter medan du har möjlighet att märkbart påverka andra termer. När du väl har fastslagit förhållanden och villkor, kan det var svårt att ändra dem igen.

Det kan vara viktigt att överväga ifall det finns parametrar som du kontrollerar/driver i andra instanser, som kan påverka den omgivande miljön. Om så är fallet, borde du överväga om dessa verkar som förhållanden. Om inte riskerar du att få kontrollerande villkor som kommer göra din dagliga drift svår och ställa mycket höga krav på dokumentation i samband med miljöledningen.

Kontakta oss för att få råd angående miljöregler och lagstiftningar, eller om du behöver veta mer om ämnet.