Oförstörande provning medger säker och komplett provning av kritiska delar i en kärnkraftsanläggning, utan att skada eller på andra sätt påverka anläggningen. 

Vi har levererat oförstörande provning i mer än 40 år

FORCE Technology har etablerat sig på spetsen av OFP-teknologier. Vårt P-scan system tillsammans med andra avancerade system används för att utföra oförstörande provning av komplexa strukturer.

Oförstörande provning i kärnkraftsanläggningar omfattar 
 • Rördelar
 • Svetsar i tryckbärande anordninar
 • Munstycken
 • Betong
 • Ventiler

Oförstörande provningsteknologier

OFP är ett verktyg som säkerställer att strukturer, komponenter och system är säkra och pålitliga. Varje OFP teknik har sin fördel och begränsning. Ibland kombineras flera metoder för att erhålla bäst resultat:
 • Digital radiografering
 • Virvelströmsprovning
 • Virvelström-array provning
 • Filmbaserad radiografering (röntgen och gamma radiografering)
 • P-scan system
 • Ultraljudsprovning
 • TOFD (time-of-flight diffraktion)
 • Phased Array ultraljudsprovning
 • CIVA simulering
 • Magnetpulverprovning
 • Penetrantprovning
 • Visuell kontroll
 • Fjärrstyrd visuell inspektion (AVT)
 • Tank skanning (MFL: magetiskt flux läckage test)
 • Termografi

FORCE Technology har implementerat CIVA simulering och analysverktyg för att optimera utvecklingsfasen. Denna fas utförs i nära samarbete med våra kunder, myndigheter och kvalificeringsorgan, för att tillämpa deras krav. Vi tillhandahåller även QA/QC tjänster för att säkerställa uppgraderingen i alla faser för att minimera avbrott eller omställningstid.