Oförstörande provning är en central del i att trygga tillgångar för personal, miljö och investerare. 

FORCE Technology har sedan 1940 levererat NDT tjänster till industri och offentlig verksamhet.

Metoder

Vi erbjuder alla vanliga OFP-metoder som:
  • Visuell provning (VT)
  • Radiografi (RT)
  • Ultraljud (UT)
  • Eddy Current (EC)
  • Penetrant
  • Magnetpulver
  • Täthetskontroll & läcksökning

Dessutom utför vi Phased Array, Digital radiografi, P-Scan, T-scan, ToFD, 3D MFL, Floor scanning, Long range pipe screening, Lixi profiler och Termografi.

Oforstorande provning