Provning av svetsar och lödfogar utgör en viktig del i det dagliga arbetet hos många företag.

Verifiering av svetsar och lödfogar är ännu inte ett bara utbrett krav från ägare, myndigheter och leverantörer, men också en önskan från tillverkare att kunna lita på säkerheten hos varje utförd svetsning. Procedurprovningen är beskriven enligt:

Svetsning:

EN ISO 15614-serien av WPQR (Welding Procedure Qualification Record)
ASME IX som PQR (Procedure Qualification Record) som refererar till den amerikanska pann och tryckkärls normen.

Lödning:

EN ISO 13585 som BPAR (Brazing Procedure Approval Record)
ASME IX som BPQR (Brazing Procedure Qualification Record

Ditt lokala laboratorium som även har utrustning för provstavsberedning finns i:

Sverige:

FORCE Technology Sweden AB
Tunavägen 276, 781 73 Borlänge 
(kontakt Johan Fremling, jfl@force.se, tel 0725 47 24 82)

Denmark:

Bröndby (Köpenhamn)
Esbjerg

Norway:

Kristiansand

Genom att vi kan bereda provstavar I vårt laboratorium kan vi säkerställa korta leveranstider. Vårt mål är att kunna leverera resultat från 1 till 3 standard svetsprocedurer inom 5 arbetsdagar, och en serie av 5 provningar inom 8 arbetsdagar. Det finns även möjlighet till ”fast track”, expressleveras. All provning är ackrediterad av Swedac, vilket innebär att en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. Swedac kontrollerar regelbundet att vi är kompetenta att utföra de uppgifter som vi en gång ackrediterats för.