Vi erbjuder revision av företagets ledningssystem, så att du kan fokusera på bolagets möjligheter till förbättring och där du behöver investera. 

Detta kommer att ge dig ett praktiskt verktyg som du kan använda i den dagliga driften och till strategisk långsiktig planering.

Revision ger en överblick över potential och förbättringsmöjligheter 

Vi tillhandahåller en objektiv bedömning av företaget som ger dig en saklig grund för att förbättra dig och fatta beslut. Det innebär att du får en överblick över företagets potential och förbättringsmöjligheter.
Dessutom erbjuder vi rådgivning och bedömning av tillgängliga alternativ så att du kan välja de lösningar som lämpar sig bäst för din verksamhet och där potentialen är mest kostnadseffektiv.

Revision till förmån för dina kunder

En revision av din verksamhet gynnar även dina kunder, eftersom det ofta finns en effektiviseringspotential i de flesta företag. Detta gör att dina produkter/tjänster blir vassare och mer fokuserade på marknaden och den potential som finns.

Även om du är en underleverantör till en kund, kommer vi att kunna granska i vilken utsträckning du möter kundernas krav i dina processer. Detta kan utgöra en grund för ökad kundtillfredsställelse.

Revision med ett tillvägagångssätt som är uppskattande, riskbaserat och värdeökande 

Audit är en nödvändighet om du önskar se till att dina ledningssystem ständigt optimeras och är up-to-date. Vi erbjuder revision av allt inom kundkrav, avtal och standarder såsom:

  • ISO 9001: Kvalitetsledningssystem
  • ISO 14001: Miljöledningssystem 
  • OHSAS 18001 / ISO 45001: Arbetsmiljösystem
  • ISO 31000: Riskhantering
  • ISO 17025: Kvalitetsstyrning av provnings- och kalibreringslaboratorier
  • ISO 22000: Kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin
  • GMP: Good Manufacturing Practice

Vi servar både små och medelstora företag och multinationella företag, där revisioner genomförs globalt.

Vi använder ett uppskattande förhållningssätt och fokuserar på de risker som kan uppstå i samband med ett företags processer. Dessutom skapar revisionsprocessen mervärdet i bolaget, eftersom processens innehåll utvärderas för att kunna förbättras.

Riskbaserad revision skapar affärsvärde

Riskbaserad revision är ett unikt verktyg för att skapa fokus på hantering av nyckelelement och processer i driften av ett företag. FORCE Technology bedriver riskbaserade revisioner i samband med:

• Internrevision
• Leverantörsrevision
• Optimering av ledningssystemens effektivitet 

Genom att involvera aspekter såsom ekonomi, miljö, hälsa, socialt ansvar och kvalitet som fokus i riskbaserade revisioner kan du identifiera värdefulla förslag på processförbättring, som vanligtvis kan vara svåra att identifiera med traditionell revision. Med andra ord, granskningsresultat från riskbaserade revisioner ger underlag till förbättringsåtgärder i samband med en effektiv resultatinriktad processtyrning.

Vi erbjuder även utbildning i riskhantering och riskbaserad revision som ett anpassat kompetensutvecklingsprogram för revisorer.

Sparring på implementerade ledningssystem

Vi hjälper dig att granska huruvida de genomförda ledningssystemen följs i den dagliga verksamheten. Våra tjänster omfattar allt från GAP-analys och interna revisioner till leverantörsrevisioner.
I GAP-analysen drar vi nytta av vår rutin och tidigare förfaranden. Analysen visar vilka element systemet saknar för att kunna leva upp till den standard som krävs.
Det finns goda skäl att låta en opartisk utomstående firma genomföra interna revisioner. Ni får professionell och systematisk sparring, granskning av områden som du inte kan eller får ta dig an som t ex: QHSE organisationens granskning av sig själv, se företaget och systemet med andra ögon och få en överblick av det egna resursbehovet.