När certifiering av svetsverkstäder enligt ISO 3834 är ett krav, kan FORCE Certification A/S certifiera din verksamhet, så att ni är kvalificerade för att utföra svetsuppdragen.

Det är genom svetsning-, till exempel stålkonstruktioner för Eurokod 3 som EN 1090-1 certifiering är ett krav .

Steg i certifieringen av svetsverkstäder

Om företaget/svetsverkstaden redan har förberett en kvalitetshandbok och infört kraven, kan certifiering ske enligt följande steg:
 • Förfrågan
 • Informationsmöte
 • Förberedande revision baserad på din kvalitetshandbok
 • Certifieringsrevision(er)
 • Utfärdande av certifikat
 • Återkommande kontrollbesök
 • Recertifiering
Om du begär ett informationsmöte, sker detta normalt på företaget. Här kommer det vara möjligt att besvara dina frågor angående standarden för certifiering, och att fastställa skilda tolkningar, om det förekommer sådana. Samtidigt kommer revisorn från FORCE Certifiering A/S att få ett första intryck av företaget/svetsverkstaden.

Certifieringsrevision

Certifieringsrevision(er) kan avklaras i två omgångar. I en ISO 3834 certifiering, utförs en fas 1 revision för att fastslå om ditt företag/din svetsverkstad kan uppnå en certifiering. Om du är redo, kommer vi överens om en fas 2 revision, varefter du tillhandahåller ett certifikat efter att eventuella anmärkningar och avvikelser har behandlats. Certifieringsrevision för EN 1090-1 kan utföras under en revision.
Om du önskar, kan certifiering för båda standarderna utföras parallellt. Om du behöver certifiering för andra standarder för kvalitetskontroll, som t.ex. ISO 9001, kan det också utföras parallellt.

Rådgivning för att strukturera din kvalitetshandbok

Om företaget/svetsverkstaden inte har en kvalitetshandbok, kan du få assistans från en erfaren tekniker från FORCE Technology. Den erfarna teknikern kan inte vara samma person som revisorn och är därför anställd av en annan organisation för att försäkra att det inte uppstår intressekonflikter under certifieringen.

 Den erfarna teknikern kan hjälpa dig med att strukturera kvalitetshandboken och införa kvalitetssystemet. För att hjälpa till under struktureringen, erbjuder FORCE Technology en databas som innefattar ett system för kvalitetskontroll för både ISO 3834 och EN 1090-1. Denna databas måste anpassas till ditt företag så att just ditt sätt att arbeta och dina procedurer och instruktioner finns beskrivna i kvalitetshandboken.

Standard för certifiering av svetsverkstad

FORCE Certifiering A/S är ackrediterat av DANAK för att certifiera svetsverkstäder enligt europeiska och internationella standarder:
 • EN ISO 3834-2 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metallmaterial - Omfattande kvalitetskrav
 • EN ISO 3834-3 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metallmaterial - Standardkvalitetskrav
 • EN ISO 3834-4 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metallmaterial - Grundläggande kvalitetskrav
 • EN 1090-1 Utförande av stål- och konstruktioner – Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav

Andra standarder för certifiering av ett företag

FORCE Certification A/S är ackrediterat av DANAK för ett flertal andra kvalitetsstandarder:
 • ISO 9001 System för Kvalitetshantering
 • ISO 14001 System för Miljöhantering
 • OHSAS 18001/AT Bek. [Order] 87 arbetshälsa och säkerhetshantering
 • CO2 verifikation

Assistans för att strukturera din kvalitetshandbok

Om företaget/svetsverkstaden inte har en kvalitetshandbok, kan du få assistans från en erfaren tekniker från FORCE Technology. Den erfarna teknikern kan inte vara samma person som revisorn och är därför anställd av en annan organisation för att försäkra att det inte uppstår intressekonflikter under certifieringen.

Den erfarna teknikern kan hjälpa dig med att strukturera kvalitetshandboken och införa kvalitetssystemet. För att hjälpa till under struktureringen, erbjuder FORCE Technology en databas som innefattar ett system för kvalitetskontroll för både ISO 3834 och EN 1090-1. Denna databas måste anpassas till ditt företag så att just ditt sätt att arbeta och dina procedurer och instruktioner finns beskrivna i kvalitetshandboken.

Standard för certifiering av svetsverkstad

FORCE Certifiering A/S är ackrediterat av DANAK för att certifiera svetsverkstäder enligt europeiska och internationella standarder:

 • EN ISO 3834-2 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metallmaterial - Omfattande kvalitetskrav
 • EN ISO 3834-3 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metallmaterial - Standardkvalitetskrav
 • EN ISO 3834-4 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metallmaterial - Grundläggande kvalitetskrav
 • EN 1090-1 Verkställande av stålstrukturer och aluminiumstrukturer - Krav för konformitet av strukturella komponenter

Andra standarder för certifiering av ett företag

FORCE Certifiering A/S är också ackrediterat av DANAK för ett flertal andra kvalitetsstandarder:

 • ISO 9001 System för Kvalitetshantering
 • ISO 14001 System för Miljöhantering
 • OHSAS 18001/AT Bek. [Order] 87 arbetshälsa och säkerhetshantering
 • CO2 verifikation