FORCE Technology har varit aktiv inom kärnkraftsbranschen i decennier. Idag är vi en av de största leverantörerna av teknisk kontroll till svenska kärnkraftverk.

Tjänster vi erbjuder till kärnkraftsindustrin

  • QA (upprättande av kontrollplaner, granskning av ritningar, WPS, material etc.)
  • QC (verifieringar mot kontrollplaner)
  • Projektkledning och projektassistans
  • Systemkonstruktion och detaljkonstruktion
  • Svetsrådgivning omfattande framtagning av svetsprocedurer/WPQR, WPS:er, svetsarprövning m.m.
  • Tillverkning och montagekontroll. (E och Q)
  • Oförstörande provning inom tillverkning, montage och reparation
  • Avancerad oförstörande provning vid återkommande provning och kvalificering av nya metoder
  • Allmän dokumentationshantering: Upplägg på dokumentation, kontrollplaner, rådgivning, ÅB registrering, dokumentkontroll, dokumentgranskning
  • Validering av säkerhetsfunktioner