Ett helt nytt webbaserat verktyg som revolutionerar hanteringen och kvalitetssäkringen ifrån WPQR till WPS:er för svetsande företag. Fördelarna, förutom kvalitetssäkringen, är att hanteringen blir snabb, enkel och dessutom får du automatiskt ordning och reda.

För våra kunder

WPS Online är idealiskt för företag som har svetsande verksamhet, oavsett storlek, och som jobbar med framtagning och hantering av WPQR och WPS-dokument. För detta krävs svetskunskaper, både praktiska och teoretiska. Verktyget är optimalt för dig som idag jobbar med framtagning av WPS:er för produktion och har någon form av IW-utbildning eller har gått svetsakkunnigkurs.

Detta är WPS Online

WPS Online hanterar allt från pWPS, framtagning av WPQR och WPS:er. Verktyget gör det enklare och minskar risken för fel i framtagningen av WPS:er (svetsdatablad). En WPS skapas snabbt och enkelt genom automatisk överföring av data. I verktygslådan är det möjligt att lägga in länkar till materialleverantörer, elektrodtillverkare, gasleverantörer, konsulter mm. All information som kan vara till hjälp för att skapa WPS läggs in.

Effektivisering

Med WPS Online reduceras arbetstiden för att ta fram en WPS med upp till 90%. Det blir ordning och reda, vilkte bidrar till höjd kvalitet. Alla nya WPQR lagras i WPS Online så att arbetet med att ta fram WPS:er kan påbörjas direkt. Alla "gamla" WPQR kan överföras till WPS Online, oavsett leverantör.

Var du än befinner dig

Du kan arbeta med WPS Online överallt där du har tillgång till internet - på arbetet, i hemmet, i sommarstugan, på tåget och flyget.

Svetstillsyn

De företag som av olika anledningar önskar hjälp kan anlita en svetskunnig person, sk. creator, som hjälper till att ta fram pWPS eller en WPS från er WPQR-bank åt den svetsansvarige för påskrift.

För mer information, kontakta Åke Moen.