Hos FORCE Technology vill vi gärna erbjuda våra besökare en överskådlig och användarvänlig hemsida. För att försäkra oss om att innehållet på sidan är relevant och lätt att hitta i, använder vi oss av så kallade cookies.

Cookies hjälper oss med information om:

  1. antal besök
  2. hur vår hemsida används
  3. vilka sidor som tittas mest på
  4. hur länge användarna tittar på sidorna, osv.
Dessutom gör cookies, att hemsidan kommer ihåg dig, när du kommer tillbaka. På detta sätt webbsidor anpassas till dig utifrån de upplysningar du lämnat (t.ex. vid anmälan till olika arrangemang). Vi använder Sitecore CMS/DMS och Google Analytics till statistik. Du kan välja bort cookies från Google Analytics genom att använda detta verktyg i din browser (webbläsare): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil, som sparas i din dator, mobil, surfplatta m.fl. för att kunna känna igen din dator vid återbesök. Cookies är små textfiler och kan därför inte sprida virus eller spåra innehållet på din dator. Det enda de gör är att skicka anonyma upplysningar tillbaka till oss om t.ex. besökstidpunkt, -varaktighet osv.

Om du inte vill tillåta cookies

Om du inte vill tillåta användning av cookies på din dator, så kan du ändra inställningarna i din webbläsare, så att den minns det senare. Du kan också radera cookies som redan har sparats. Se anvisningar och lär dig mer om cookies på hemsidan www.minecookies.org.

Personuppgifter

Vi samlar inte in personuppgifter, utan att du själv har gett tillstånd till detta. Detta sker normalt vid anmälan till vårt nyhetsbrev.

Kontakt rörande personuppgifter

Om du vill ha tillgång till de upplysningar som finns sparade om dig hos FORCE Technology, ska du meddela detta till e-postadress: info@forcetechnology.com eller ringa +45 43 26 70 00. 

Om det finns fel i registrerade data, eller om du har andra invändningar, kan du meddela detta till samma ställe. Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig, och du kan invända mot en registrering med hänvisning till reglerna i Personuppgiftslagen.

Annonsnätverk

forcetechnology.com använder sig inte av reklamnätverk från 3:e part. Alla besöksdata insamlas och används därför uteslutande av FORCE Technology.