Persondatapolitik og cookies på forcetechnology.com

FORCE Technology behandler personoplysninger om dig som kunde eller besøgende på vores website på en sikker og gennemsigtig måde.

Persondatapolitik 

1. Dataansvar

FORCE Technology tilbyder, som førende teknologisk servicevirksomhed, flere ydelser inden for mange forskellige områder og behandler i den forbindelse en del personoplysninger. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er kunde, deltager i arrangementer, besøger vores hjemmeside eller i anden anledning er i kontakt med os.

FORCE Technology er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er som følger:

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 25 00 00
e-mail: info@forcetechnology.com
CVR: 55117314

2. Behandlingen af dine personoplysninger

2.1. Personoplysninger og formål

FORCE Technology behandler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Mængden og arten af personoplysninger vil variere afhængig af det enkelte formål. Nedenfor er angivet de primære formål:

HJEMMESIDE
Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi din IP-adresse, information om operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, adfærd på vores hjemmesider mv. Behandlingen sker med det formål at kunne give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse.

MARKEDSFØRING OG NYHEDSBREVE
Hvis du modtager nyhedsbreve eller markedsføring, behandler vi dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnumre, e-mailadresse, interesseområder, deltagelse i arrangementer samt eventuelle besøg på vores hjemmeside og andre digitale platforme. Behandlingen sker med det formål at kunne sende målrettet og relevant information baseret på dine interesser. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse.

ARRANGEMENTER, NETVÆRKSGRUPPER, KLUBBER OG LIGN.
Ved din tilmelding og deltagelse kan FORCE Technology behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato mv. Behandlingen sker med det formål at facilitere din deltagelse. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse.

KURSER OG UDDANNELSE
Hvis du deltager i kurser eller uddannelsesforløb hos FORCE Technology kan vi behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, foto, uddannelse mv. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse. Herudover kan vi behandle CPR-nummer og helbredsoplysninger, hvis det er lovmæssigt påkrævet. Behandlingen sker med det formål at facilitere din deltagelse og evt. udstede et certifikat eller lignende til dig.

PRODUKTER OG SERVICEYDELSER
Ved tilbudsgivning eller køb af produkter og serviceydelser kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, titel, ansættelsessted, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, kompetencer, uddannelse mv. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse. Endvidere kan vi behandle CPR-nummer, hvis det er lovmæssigt påkrævet. Formålet med behandlingen er etablering af kundeforholdet og levering af den aftalte ydelse samt efterfølgende gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelse.

BESØGENDE
Som besøgende på en FORCE Technology lokation vil du ved ankomst i receptionen blive registreret med navn, ansættelsessted, e-mailadresse og telefonnummer, ligesom enkelte lokationer har videoovervågning. Denne indsamling af personoplysninger sker af sikkerhedshensyn. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse. 

JOBANSØGERE
Hvis du søger job hos FORCE Technology kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, telefon, e-mailadresse, fødselsdato, foto, uddannelse og øvrige oplysninger, der er medsendt i din ansøgning. Formålet med behandlingen er at vurdere og udvælge ansøgere. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse. 

ØVRIGE FORHOLD
I tilfælde hvor FORCE Technology tilbyder bookning af hotel og fly, billeje ol.lign. kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, fødselsdato, nationalitet mv, som kræves for reservation. Formålet med behandlingen er at kunne foretage den aftalte reservation. Retsgrundlaget herfor er FORCE Technologys legitime interesse. 

2.2. Oplysningspligt

Når FORCE Technology indsamler og behandler dine personoplysninger vil vi oplyse dig om det. Måden du oplyses på vil afhænge af i hvilken sammenhæng vi indsamler og behandler dine data, og du vil i alle tilfælde og som minimum blive oplyst via en henvisning til nærværende persondatapolitik.

2.3 Berigtigelse

FORCE Technology opdaterer løbende dine personoplysninger, hvis det kommer til vores kendskab, at de er ændret. Vi beder dig derfor informere os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Dette kan ske direkte til din kontaktperson hos FORCE Technology eller via e-mail til persondata@forcetechnology.com.

2.4 Videregivelse indenfor EU/EØS

FORCE Technology kan videregive dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere den aftalte ydelse eller opfylde eventuelle myndighedskrav. En sådan videregivelse kan være til koncernforbundne selskaber, samarbejdspartnere eller relevante myndigheder. Ved deltagelse i arrangementer, kurser og uddannelsesforløb kan dit navn og dit ansættelsessted endvidere optræde på den deltagerliste, som uddeles til de øvrige deltagere og eventuelle samarbejdspartnere for det pågældende arrangement.

2.5 Overførsel til tredjelande

FORCE Technology kan videregive dine personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS. Dette i samme omfang og på samme grundlag som nævnt i pkt. 2.4. FORCE Technology vil sikre, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til et tredjeland jf. persondataforordningens artikel 45-49.

2.6 Opbevaring og sletning 

FORCE Technology opbevarer dine personoplysninger i det, for formålet, nødvendige tidsrum. Dette varierer afhængigt af opgavens art og er beskrevet i interne procedurer og retningslinjer, der sikrer at ingen personoplysninger gemmes længere tid, end der er sagligt grundlag for det.

Tidsrummet er fastsat udfra en samlet vurdering af typen og mængden af personlysninger, FORCE Technologys legitime interesse samt opfyldelse af eventuelle kunde- eller lovkrav.

Jobansøgninger gemmes til stillingen er besat medmindre du har givet samtykke til andet. 

3. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret dine personoplysninger, som du har givet til os.

Henvendelser vedrørende dine rettigheder kan ske til os via e-mail til persondata@forcetechnology.com.

4. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag

5. Klagemulighed

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger har du ret til at indgive en klage til:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Version 1.1

Cookiepolitik 

FORCE Technology og tredjeparter bruger cookies på hjemmesiden, hvilket kan indebære behandling af personoplysninger. Vi anbefaler derfor, at du også læser vores persondatapolitik, som beskriver, hvordan vi behandler persondata og hvilke rettigheder, du har.  

Hvad er en cookie? 

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller smartphone, når du besøger en hjemmeside. Den gør det muligt at genkende din enhed og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser. 

Cookies kan opdeles i henholdsvis førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies er cookies, som ejeren af hjemmesiden selv placerer og bruger. Tredjepartscookies er cookies, som andre end selve ejeren af hjemmesiden placerer og bruger. En cookie kan ikke indeholde skadelige programmer eller virus. 

Hjemmesidens brug af cookies 

FORCE Technology og tredjeparter placerer sessionscookies, der slettes, når du lukker din browser, samt vedvarende/persistente cookies, der bliver på din enhed også efter, at du har lukket din browser. Disse cookies har til formål at: 

  • Huske dine præferencer på vores hjemmeside. 
  • Generere statistik over brugen af vores hjemmeside. 
  • Målrette markedsføring. 
  • Registrere hvordan vores hjemmeside bliver brugt, hvilke sider der bliver set mest og hvor længe vores brugere bliver på siderne osv. 
  • Huske dig, når du vender tilbage til hjemmesiden. På denne måde kan hjemmesiden tilpasses på baggrund af de oplysninger, du har angivet (fx ved tilmelding til arrangementer). 

Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at levere indhold, der er så relevant som muligt for dig.  

I vores cookiedeklaration kan du læse mere om de cookies, som anvendes på vores hjemmeside, formålene med disse cookies, hvem der sætter dem og deres funktionsvarighed:  

Samtykke til brug af cookies på vores hjemmeside  

Når du besøger vores hjemmeside for første gang, kan du give samtykke til brugen af cookies. Du giver samtykke ved at klikke 'Accepter alle', eller tilkendegive hvilke formål du vil give samtykke til ved at benytte knapperne ud for formålet, og derefter trykke på 'Accepter valgte'. Først herefter vil der blive sat cookies på din enhed.  

Næste gang du besøger vores hjemmeside og bruger samme browser, vil du ikke skulle give samtykke igen, og der vil fortsat blive sat cookies.  

Hvis du ønsker at afvise brugen af cookies på vores hjemmeside udover de nødvendige cookies, skal du klikke 'Afvis alle'. 

Sådan tilbagekalder eller ændrer du dit samtykke eller sletter dine cookies 

Du kan tilbagekalde eller ændre dit samtykke til brugen af cookies via det link, som du finder i bunden af hjemmesiden. 

Du kan altid afvise cookies på din computer, tablet eller smartphone ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.  

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på én gang. Du kan slette cookies på en PC ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Hvis du bruger flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Følg links nedenfor for at få vejledning til din browser.  

Vil du vide mere om cookies? 

Brugen af cookies er reguleret af ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr” (cookiebekendtgørelsen). Du kan læse mere om det juridiske grundlag for brug af cookies i cookiebekendtgørelsen samt Erhvervsstyrelsens cookievejledning. 

Har du spørgsmål? 

Har du kommentarer eller spørgsmål om cookies på vores hjemmeside og/eller vores behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os. 

Denne hjemmeside er drevet og ejet af: 

FORCE Technology 
Park Allé 345 
DK-2605 Brøndby 

CVR-nummer: 55117314 

T: 43 25 00 00
M: Info@forcetechnology.com