100 beskrivelser af danske testfaciliteter

Databasen 'Danmarks teknologiske infrastruktur' er netop lanceret. Den indeholder mere end 100 beskrivelser af teknologisk infrastruktur opbygget på GTS-institutterne.

GTS-institutterne indgår nye resultatkontrakter

FORCE Technology og de øvrige danske GTS-institutter har fået til opgave at udvikle en række nye teknologiske services til gavn for dansk erhvervsliv.

bestil ndt her

Find dit lokale driftskontor her. Vi er specialister i inspektion og prøvning (NDT).